Tupakkalain tavoitteena on tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Tupakointia vähentämällä ehkäistään niiden terveysvaarojen ja -haittojen syntymistä, joita tupakointi aiheuttaa tai joiden syntymisalttiutta se lisää.

Nikotiinikorvaustuotteet ovat apukeino päästä eroon tupakoinnin aiheuttamasta nikotiiniriippuvuudesta.

Tupakkatuotteiden ja nikotiinikorvaustuotteiden myynti on luvanvaraista.

Tupakka

Tupakan terveyshaittojen ehkäisemiseksi on säädetty Tupakkalaki. Samalla ehkäistään tupakkatuotteiden käytön aloittamista ja nikotiiniriippuvuuden syntymistä sekä edistetään tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden käytön lopettamista.

Tupakan tai nikotiininesteiden myymiseen tarvitset aina luvan. Luvan haltijanakaan et saa myydä tupakkatuotteita ja tupakointivälineitä alle kahdeksantoistavuotiaille. Alle 18-vuotias ei saa tuoda maahan eikä pitää hallussaan tupakkatuotetta tai nikotiininestettä.

Lisää tietoa tupakkatuotteista ja tupakanmyynnistä.

Nikotiinikorvaustuotteet

Nikotiinikorvaushoitovalmisteiden luvanvarainen myynti tuli mahdolliseksi apteekkien lisäksi myös tupakkaa myyvissä kaupoissa, huoltoasemilla, kioskeissa ja ravitsemisliikkeissä 1.2.2006 voimaan tulleen lääkelain muutoksen myötä.

Lisää tietoa nikotiinikorvaustuotteista ja niiden myynnistä.

Tupakointikielto asuinyhteisöön

Kunta määrää asuntoyhteisön hakemuksesta tupakointikiellon hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin. Kyseessä voi olla huoneistoihin kuuluvat parvekkeet, huoneistojen käytössä olevat ulkotiloilat ja huoneistojen sisätilat.

Lisätietoja tupakointikiellosta saat Valviran internetsivuilta.

Päivitetty 24.4.2024

Sivun alkuun