Elintarvikekontaktimateriaalilla tarkoitetaan materiaalia tai tarviketta, joka joutuu suoraan kosketukseen elintarvikkeen kanssa tai on tarkoitettu tulemaan kosketukseen elintarvikkeen kanssa.

Kontaktimateriaalitoimijan tulee rekisteröidä toimintansa kunnan elintarvikeviranomaiselle.
Jos toimijalla on toimintaa useilla paikkakunnilla, lähetetään ilmoitus kunkin sijaintikunnan viranomaiselle erikseen. Toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista tai toiminnan loppumisesta tulee ilmoittaa.

Kontaktimateriaalitoiminta rekisteröidään Ilppa.fi -palvelussa. Mikäli ilmoituksen tekeminen sähköisen palvelun kautta ei onnistu, ole yhteydessä elintarvikevalvontaan.

Valtakunnallinen sähköinen ilmoitusjärjestelmä ilppa.fi

Esimerkkejä kontaktimateriaaleista

  • elintarvikepakkaukset
  • kertakäyttöastiat, keittiövälineet
  • juomapullot
  • kahvin- ja vedenkeittimet
  • elintarviketeollisuuden laitteet
  • kertakäyttökäsineet

Myös aineet ja tarvikkeet, joita käytetään kontaktimateriaalien valmistuksessa, kuten esimerkiksi painovärit, lakat ja liimat kuuluvat kontaktimateriaaleihin.

Vastuu kontaktimateriaalin turvallisuudesta ja muusta vaatimustenmukaisuudesta on alan toimijoilla.

Kontaktimateriaalitoimijoita ovat

  • kontaktimateriaalien ja tarvikkeiden valmistajat
  • kontaktimateriaaleissa käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden valmistajat
  • kontaktimateriaalien tukkukauppaa harjoittavat toimijat
  • kontaktimateriaalien maahantuontia ja maastavientiä harjoittavat toimijat

Päivitetty 28.2.2024

Sivun alkuun