Kouvola on turvallinen kaupunki

Kouvolassa arki ja elämä on turvallista. Onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin varautuminen on kuitenkin järkevää kaikkialla.

Kouvolan kaupungin turvallisuuskyselyn tulokset (kouvola.fi)

Tältä sivulta löydät tietoa, joka auttaa sinua toimimaan oikein hätätilanteessa ja varautumaan erilaisiin kriiseihin.

Tärkeät puhelinnumerot

Hätänumero 112 – soita hätänumeroon vain hätätilanteessa.

Hätäpuhelun soittaminen onnistuu tarvittaessa myös verkkohäiriön aikana, katso toimintaohjeet (Kyberturvallisuuskeskus.fi).

Lataa 112 Suomi –sovellus: https://112.fi/112-suomi .

Myrkytystietokeskus 0800 147 111 (maksuton, 24h) – tietoa ja apua myrkytyksiin liittyen.

Tukea kriisiin -sivulle on koottu palveluja ja puhelinnumeroita, joista saat tarvittaessa apua kriisin kohdatessa.

Toimi näin hätätilanteessa

  • Estä lisäonnettomuudet ja –vaarat, jos voit. Varmista myös oma turvallisuutesi.
  • Hälytä apua hätänumerosta 112 ja toimi saamiesi ohjeiden mukaan. Älä sulje puhelinta ennen kuin saat siihen luvan.
  • Anna ensiapua ja auta omien taitojesi mukaan.
  • Opasta saapuva apu oikeaan paikkaan.

Lue lisää ohjeita hätätilanteessa toimimiseen (suomi.fi)

Punaisen Ristin ensiapuohjeet

Varaudu kotona 72 tunnin ajaksi

Kodeissa tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa. Esimerkiksi pitkittynyt sähkökatko voi aiheuttaa tilanteen, jonka takia yhteiskunnan tarjoamat palvelut häiriintyvät tai jopa keskeytyvät.

Olisi hyvä, jos kotoa löytyisi vähintään kolmeksi vuorokaudeksi ruokaa ja lääkkeitä. Olisi myös tärkeää tuntea varautumisen perusteet eli tietää esimerkiksi, mistä saa oikeaa tietoa häiriötilanteessa ja miten pärjätä kylmenevässä asunnossa.

Kotitalouksien varautumisen merkitys on suuri apu yhteiskunnalle ja ennen kaikkea ihmiselle itselleen. Siksi jokaisen kannattaa varautua häiriötilanteisiin.
Lisätietoja ja ohjeet 72 tunnin varautumiseen kotona (72tuntia.fi)

Katso videolta kaupungin turvallisuuspäällikön Johanna Tauriaisen vinkit varautumiseen 72 tunnin ajaksi.

Mistä saat tietoa kriisitilanteessa?

Laajassa, koko yhteiskuntaa koskevassa kriisitilanteessa seuraa viranomaisten tiedotusta, Kouvolan kaupungin tiedotuskanavia, paikallislehtiä ja YLE uutisia (valtakunnalliset uutiset ja paikallisradio 96,9 MHz).
Verkkohäiriön tai pitkittyvän sähkökatkon aikana kuuntele YLE paikallisradiota paristoradion tai autoradion kautta.

Toimi näin sähkökatkon aikana

Yleisohjeita sähkökatkon aikana toimintaan (72tuntia.fi)
KSS Energian ohjeet sähkökatkotilanteessa (kss.fi)
Vaikka sähkökatkot ovat yleensä lyhyitä, viranomaiset suosittavat kuitenkin myös pidentyvään sähkökatkoon varautumista. Pitkittyvään sähkökatkoon voit varautua yllä olevien 72 tuntia -ohjeiden avulla.

Toimi näin vesihäiriön aikana

Yleisohjeita vedenjakelun häiriötilanteessa (72tuntia.fi).
Kouvolan Veden toimintaohjeet vedenjakelun häiriössä (kouvolanvesi.fi).

Väestönsuojelu

Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä sotilaallista uhkaa. Elämme rauhallista arkea turvatuissa olosuhteissa. Kansainvälisen tilanteen poikkeuksellisuus on kuitenkin herättänyt myös suomalaiset ja kouvolalaiset pohtimaan varautumiseen liittyviä asioita, kuten väestönsuojia.
Yleistietoa väestönsuojelusta ja väestönsuojista (Spek.fi)
Väestönsuojelu (Pelastustoimi.fi)
Kouvolan kaupungin yleiset väestönsuojat (Pelastustoimi.fi)
Tutustu Kouvolan kaupungin väestönsuojia koskevaan tiedotteeseen (7.3.2022)

Ohje väestönsuojan kunnon tarkastamisesta (Pelastustoimi.fi)

Väestönsuojat ja lemmikit (Pelastustoimi.fi)

Uudenmaan Pelastusliitto on julkaissut kolmiosaisen videosarjan, jossa on ohjeita väestönsuojien vuosihuoltoon, tiiveyskokeen tekemiseen ja suojien käyttöönoton hoitamiseen. Sarja on toteutettu yhteistyössä pelastusliittojen ja pelastuslaitosten asiantuntijoiden sekä viranomaisten kanssa.

Väestönsuojan vuosihuollon avulla varmistetaan, että suoja on aina kunnossa ja nopeasti käyttöönotettavissa.
Väestönsuojat ja vuosihuolto (Uudenmaan Pelastusliitto Youtube.com)

Suojan tiiveys on testattava vähintään 10 vuoden välein tehtävässä tarkastuksessa tai aina epäiltäessä suojan tiiveyttä.
Väestönsuojat ja tiiveyskoe (Uudenmaan Pelastusliitto Youtube.com)

Suoja tulisi saada käyttökuntoon kolmen vuorokauden aikana, siksi käyttöönotto kannattaa suunnitella ja sopia etukäteen.
Väestönsuojien käyttöönotto (Uudenmaan Pelastusliitto Youtube.com)

Säteily

Vakavan säteilyvaaran todennäköisyys on Suomessa pieni.

Säteilyvaaroihin liittyviä ohjeita löydät Säteilyturvakeskuksen sivuilta (stuk.fi)

Päivitetty 10.5.2022

Sivun alkuun