Kunta myöntää nikotiinivalmisteiden myyntiluvat myös tupakkatuotteita myyviin kauppoihin huoltoasemille, kioskeihin ja ravintoloihin.

Nikotiinikorvaushoitovalmisteet

Nikotiinikorvaushoitovalmisteiden luvanvarainen myynti tuli mahdolliseksi apteekkien lisäksi myös tupakkaa myyvissä kaupoissa, huoltoasemilla, kioskeissa ja ravitsemisliikkeissä 1.2.2006 voimaan tulleen lääkelain muutoksen myötä.

Nikotiinivalmisteiden myynti edellyttää, että

  1. elinkeinonharjoittajalla on myyntipaikan sijaintikunnan kirjallisesta hakemuksesta myöntämä vähittäismyyntilupa;
  2. valmisteita myydään ainoastaan 18 vuotta täyttäneille;
  3. myyjä voi valvoa ostotilannetta ja että
  4. valmisteita ei myydä automaattisista myyntilaitteista.

Myyntilupahakemus toimitetaan Kouvolassa terveydensuojeluviranomaiselle.

Luvan myöntämisestä peritään  ympäristöterveydenhuollon taksan mukainen maksu. terveydensuojeluviranomaiselle.

Päivitetty 26.8.2019