Terveydensuojelun tehtäviä ovat asumisterveysasiat, talousveden ja uimavesien laadun valvonta, oppilaitosten, päiväkotien, sosiaalialan laitosten, kauneudenhoitoalan toimintojen, majoitustilojen ja liikuntatilojen valvonta. Terveydensuojelulain mukaista valvontaa tekevät terveystarkastajat.

Terveydensuojelulaki (763/1994) ohjaa terveydensuojelulain mukaista valvontaa. Tavoitteena on ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa elinympäristöstä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Terveyshaitalla tarkoitetaan ihmisessä todettavan sairauden ja terveyshäiriön lisäksi sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä.

Tarkastuksia tehdään vuosittain laadittavan valvontasuunnitelman mukaisesti ilmoituksen varaisiin kohteisiin. Lisäksi tarkastuksia tehdään terveyshaittaepäilyihin liittyvien yhteydenottojen perusteella.

Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset ovat maksullista. Maksutaksan hyväksyy lautakunta.

Terveydensuojelulain mukaista valvontaa tekevien terveystarkastajien yhteystiedot löydät terveydensuojelun yhteystiedoista.

Päivitetty 3.4.2024

Sivun alkuun