Kotoutumisesta osallisuuteen, koulutukseen ja työelämään on Kouvolan kaupungin hanke (1.9.2023–31.8.2025). Hankkeen tavoitteena on vahvistaa työikäisten maahanmuuttajien osallisuutta ja osaamista sekä kehittää työkaluja yrityksille ulkomaisen työvoiman palkkaamiseen. Projekti on EU:n osarahoittama.

Kouvolassa on työvoiman kohtaanto-ongelma ja monilla aloilla pula eritasoisista työtekijöistä. Samaan aikaan ulkomaalaisten työttömien osuus ulkomaalaisesta työvoimasta on selvästi korkeampi kuin koko maassa keskimäärin. Yritykset eivät ole tottuneet palkkaamaan ulkomaista työvoimaa. Hanke edistää Kouvolan kaupungin uutta kaupunkistrategiaa ’Kouvola – Kaakkois-Suomen keskus’, jossa yhtenä tavoitteena on koulutus- ja työperustaisen maahanmuuton edistäminen.

Myös Kaakkois-Suomen maahanmuuttostrategiassa 2022–2024 on vahva painotus maahanmuuttajien osallisuuden, koulutuksen ja työllisyyden edistämiseksi. Hankkeen avulla voimme Kouvolan osalta edistää ko. strategiassa mainittuja toimenpiteitä. Hanke tukee Kymenlaakson maakuntaohjelmaa, jossa on nostettu esille vieraskielisen työvoiman rekrytointiin ja kotoutumiseen liittyvät haasteet.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat n. 224 126 €, josta ESR+-sosiaalirahaston osarahoitus on 75 %.

Hankkeen tavoitteet:

  1. Hankkeen ensisijainen tavoite on vahvistaa työikäisten maahanmuuttajien osallisuutta ja osaamista, mikä mahdollistaa kouluttautumisen ja työllistymisen.
  2. Kehitetään työkaluja yrityksille/yhteisöille ulkomaisen työvoiman palkkaamiseen.
  3. Luodaan pysyvä rakenne viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan vastuunjaolle ja helpotetaan näin alkuvaiheen asettautumista, sosiaalisten verkostojen löytymistä sekä realistista tulevaisuuden suunnittelua.

Päivitetty 16.5.2024

Sivun alkuun