Päihteettömyydellä, päihteiden käytön vähentämisellä tai lopettamisella kokonaan on myönteisiä vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Rahapelaaminen on kohtuullista silloin, kun se ei vie liikaa aikaa tai rahaa, eikä vaikuta kielteisesti elämään.

Jokaisen on hyvä aika ajoin arvioida päihteidenkäyttöään ja sen mahdollisesti aiheuttamia haittoja. Päihteidenkäyttö saattaa lisääntyä vähitellen ja muuttua huomaamatta ongelmakäytöksi, puhuttiin sitten tupakkatuotteista, alkoholista tai huumausaineista.

Päihteettömänä vältät monia erilaisia terveyshaittoja ja -vaaroja. Sinulle jää enemmän aikaa ja rahaa. Nukut paremmin ja opit helpommin uutta. Päihteettömänä hallitset paremmin vastavuoroisuutta ja sosiaalisia taitoja vaativia tilanteita, niin työelämässä kuin vapaa-ajalla. Samalla vältät perheen, ystävien ja muiden sinulle tärkeiden ihmisten huolen, sillä päihteidenkäyttö vaikuttaa aina myös läheisiin. (Päihteettömyys on tärkeä sijoitus, jossa sinulla itselläsi on ratkaisijan rooli.) Jos sinusta kuitenkin tuntuu, että käytät liian paljon päihteitä ja haluaisit vähentää tai lopettaa käytön kokonaan, älä epäröi hakea apua.

Voit testata alkoholin käyttöäsi alkoholin riskikäytön kartoitukseen kehitetyn AUDIT-kyselyn avulla.
Siirry täyttämään AUDIT-kysely

Ehkäisevä päihdetyö on päihteiden aiheuttamien haittojen ennaltaehkäisyä ja vähentämistä. Työn tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Lain mukaan ehkäisevä päihdetyö kattaa alkoholin, tupakan, huumausaineiden ja muiden päihtymiseen käytettävien aineiden sekä rahapelaamisen aiheuttamien haittojen ehkäisyn.

Päävastuu ehkäisevästä päihdetyöstä kuuluu kunnalle, mutta sitä tehdään Kymsoten, poliisin ja laajan järjestökentän kanssa yhteistyössä. Kaikki ikäryhmät ovat oikeutettuja laadukkaaseen ehkäisevään päihdetyöhön.

Lisätietoa ehkäisevästä päihdetyöstä, THL
Päihdelinkki.fi, kattava verkkosivusto päihteistä ja riippuvuuksista

Rahapelaaminen

Rahapelaamisella tarkoitetaan pelaamista, jossa pelaaja voi voittaa tai hävitä rahaa. Suurimmalle osalle pelaajista rahapelit eivät aiheuta haittoja. Kohtuullista pelaaminen on silloin, kun se ei vie liikaa aikaa tai rahaa, eikä vaikuta kielteisesti elämään. Lue lisää rahapeleistä ja niiden mahdollisista haitoista.

Tukea huoleen, apua kriisiin

Älä jää huoliesi kanssa yksin. Kaupungin verkkosivulla on kattava kooste kriisiapua, keskusteluapua ja vertaistukea tarjoavista järjestöistä ja julkisista palveluista.

Päivitetty 20.10.2023

Sivun alkuun