Ratamon terveysmetsä

Kaupunkikeskustan tuntumaan rakenteilla olevan Ratamo-sairaalan viereiselle metsäalueelle on suunnitteilla Ratamon terveysmetsä. Maisema-arkkitehdiksi valmistuva Emilia Hiltunen on laatinut Kouvolan kaupungille yleissuunnitelman terveysmetsän toteuttamiseksi. Terveysmetsässä yhdistyvät kulttuuri, luonto ja kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Ratamon terveysmetsän yleissuunnitelma 10.6.2021

Kestävän kehityksen toimintamalli osaksi asukkaiden arkea

Hankkeen tietoja:

Hankeaika: 1.1.2022 – 31.03.2023
Hallinnoija ja toteuttaja: Kouvolan kaupunki
Rahoittaja ja päärahoituslähde: Ympäristöministeriö, Kestävä kaupunki
Erityistavoite: Kestävän kehityksen toimintamalli
Kokonaisbudjetti: 125 000 e, josta Kouvolan kaupungin osuus 50 000 e
Varsinaiset kohderyhmät: Asukkaat
Välilliset kohderyhmät: Asukkaiden kanssa toimivat tahot (esim. aluetoimikunnat, järjestöt, oppilaitokset, yritykset, nuorisopalvelut)

Lisätietoa Kestävän kehityksen -hankesivulla

Digitaidolla osalliseksi -hanke

Euroopan unioni. Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto
Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto
Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Hankeaika: 1.1.2022 – 31.08.2023
Hallinnoija ja toteuttaja: Kouvolan kaupunki
Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto (ESR-hanke)
Erityistavoite: Jatkuva digikehittämisen ja -tuen toimintamalli, joka perustuu osallistavaan yhteiskehittämiseen
Kokonaisbudjetti: 163.470 e, josta Kouvolan kaupungin osuus 32.694 e
Varsinaiset kohderyhmät: Digisyrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat
Välilliset kohderyhmät: Varsinaiseen kohderyhmään kuuluvien lähiyhteisöt: ystävät, perheenjäsenet, opiskelu- ja työyhteisöt

Lisätietoa Digituki-sivustolla

Päivitetty 24.1.2023

Sivun alkuun