Ratamon terveysmetsä

Kaupunkikeskustan tuntumaan rakenteilla olevan Ratamo-sairaalan viereiselle metsäalueelle on suunnitteilla Ratamon terveysmetsä. Maisema-arkkitehdiksi valmistuva Emilia Hiltunen on laatinut Kouvolan kaupungille yleissuunnitelman terveysmetsän toteuttamiseksi. Terveysmetsässä yhdistyvät kulttuuri, luonto ja kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Lisätietoa Ratamo terveysmetsän -hankesivulla

Kestävän kehityksen toimintamalli osaksi asukkaiden arkea

Hankkeen tietoja:

Hankeaika: 1.1.2022 – 31.03.2023
Hallinnoija ja toteuttaja: Kouvolan kaupunki
Rahoittaja ja päärahoituslähde: Ympäristöministeriö, Kestävä kaupunki
Erityistavoite: Kestävän kehityksen toimintamalli
Kokonaisbudjetti: 125 000 e, josta Kouvolan kaupungin osuus 50 000 e
Varsinaiset kohderyhmät: Asukkaat
Välilliset kohderyhmät: Asukkaiden kanssa toimivat tahot (esim. aluetoimikunnat, järjestöt, oppilaitokset, yritykset, nuorisopalvelut)

Lisätietoa Kestävän kehityksen -hankesivulla

Digitaidolla osalliseksi -hanke

Hankkeen logot, Kouvola, Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto, Vipuvoimaa EU:lta, Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

Hankeaika: 1.1.2022–31.08.2023
Hallinnoija ja toteuttaja: Kouvolan kaupunki
Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto (ESR-hanke)
Erityistavoite: Jatkuva digikehittämisen ja -tuen toimintamalli, joka perustuu osallistavaan yhteiskehittämiseen
Kokonaisbudjetti: 163 470 €, josta Kouvolan kaupungin osuus 32 694 €.
Varsinaiset kohderyhmät: Digisyrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat
Välilliset kohderyhmät: Varsinaiseen kohderyhmään kuuluvien lähiyhteisöt: ystävät, perheenjäsenet, opiskelu- ja työyhteisöt

Lisätietoa Digitaidolla osalliseksi -hankesivulla

Nainen kannettavan tietokoneen äärellä

Päivitetty 19.4.2023

Sivun alkuun