Tältä sivulta löydät elintarvikevalvonnan lomakkeet sekä ohjeet toiminnan rekisteröinti-sekä muutosilmoitusten tekoon.

Toiminnan rekisteröinti

Alkutuotannon ja elintarvikealan toimijan sekä kontaktimateriaalialan toimijan tulee tehdä elintarvikelain (297/2021) 8 §, 10 §, 13 §:n mukainen toiminnan rekisteröinti-ilmoitus elintarviketoiminnasta ja toiminnan olennaisesta muuttamisesta 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan muuttamista. Myös keskeyttämisestä ja toiminnan lopettamisesta on tehtävä viipymättä ilmoitus. Uusi ilmoitus tulee tehdä myös aina, kun y-tunnus tai toimipaikan osoite muuttuu.

Ilmoitusten käsittelyistä, tarkastuksista ja päätöksistä peritään ympäristöterveydenhuollon taksan mukainen maksu. Elintarvikelain mukaisilta ilmoitusvelvollisilta toimijoilta peritään vuosittain myös valvonnan perusmaksu.

Elintarviketoiminnan sähköinen rekisteröinti-ilmoitus ilpassa

Tee rekisteröinti-ilmoitukset ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa ilppa.fi, Valtakunnallinen sähköinen ilmoitusjärjestelmä ilppa.fi, tämä ei ole kuitenkaan vielä kaikilla toiminnoilla käytössä. Tarvitset voimassa olevan Y-tunnuksen sekä sinulla tulee olla nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja allekirjoittaa sopimuksia yrityksen puolesta.

Mikäli ilmoituksen tekeminen sähköisen palvelun kautta ei onnistu, ole yhteydessä kuntasi elintarvikevalvontaan.

Rekisteröity elintarviketoiminta

Elintarviketoiminnan aloittaminen tai toiminnan muutos on rekisteröitävä viimeistään 4 viikkoa ennen aloittamista tai toiminnan muutosta. Lisäksi toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta on ilmoitettava viivytyksettä.

Elintarviketoiminnan rekisteröinti koskee mm. seuraavia toimintoja:

 • elintarvikemyymälöitä ja kioskeja
 • kahviloita ja ravintoloita
 • leipomoita
 • eineskeittiöitä 
 • varastoja
 • säännöllistä ulkomyyntiä, mm. torimyyntiä ja liikkuvia elintarvikehuoneistoja
 • elintarvikkeiden välitystä, maahantuontia, valmistuttamista, ym. toimintaa
 • ravintolisien myyntiä, välitystä, maahantuontia ym.
 • virtuaalihuoneistoja
 • elintarvikkeiden kuljetusta

Liitteiksi tulee liittää pohjapiirros ja omavalvontajärjestelmä.

 • Elintarvikehuoneiston pohjapiirroksesta tulee käydä ilmi tilat ja niiden käyttötarkoitus, sekä laitteiden ja kalusteiden sijoittelu.
 • Omavalvontajärjestelmällä toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että elintarvike ja sen käsittely täyttävät elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset. Sisällön yksityiskohtaisuus riippuu aina toiminnan laajuudesta ja luonteesta.
IlmoitusLiitteet
Sähköinen rekisteröinti-ilmoitus
ilppa.fi
Elintarvikehuoneiston pohjapiirros
Kuvaus omavalvonnasta

Alkutuotanto

Alkutuotannon aloittamisesta tai toiminnan muutoksesta on ilmoitettava viimeistään 4 viikkoa ennen aloittamista tai toiminnan muutosta. Lisäksi toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta on ilmoitettava viivytyksettä.

Täytä aina sekä alkutuotannon ilmoituslomake, että toimintaasi koskevat liitteet.

Alkutuotantoa, josta tulee tehdä ilmoitus elintarvikevalvontaan:

 • maidontuotanto
 • munantuotanto
 • hyönteisten ja lihakarjan kasvatus
 • kalastus ja kalanviljely
 • kasvisten, hedelmien, viljan ja sienten viljely
 • hunajantuotanto
IlmoitusLiitteet
Alkutuotanto
Elintarvikelain 8 §:n mukainen ilmoitus

Alkutuotannon ilmoituslomake (pdf, 444 kt)
Liite 1. Lihantuotanto (pdf, 444 kt)

Liite 2. Maidontuotanto (pdf, 151 kt)

Liite 3. Peltoviljely (pdf, 242 kt)


Liite 4. Puutarhaviljely, avomaatuotanto (pdf, 190 kt)

Liite 5. Puutarhaviljely, kasvihuonetuotanto (pdf, 280 kt)

Liite 6. Kalastus (pdf, 127 kt)

Liite 7. Vesiviljely (pdf, 96,1 kt)

Liite 8. Hunajatuotanto (pdf, 139 kt)

Liite 9. Munantuotanto
/siitosmunantuotanto (pdf, 150 kt)


Liite 10. Sienimö (pdf, 186 kt)

Liite 11. Itujen tuotanto (pdf, 120 kt)

Liitteet eivät ole täysin saavutettavia.

Hyönteistuotanto

Hyönteistuotantoa koskeva ilmoitus elintarvikehuoneistotoiminnasta ja alkutuotantopaikasta (lihantuotanto) on toimitettava 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista kuntaan, missä toimintaa harjoitetaan.

 • Jos tuottajalla jo on jonkin tuotantosuunnan alkutuotantoa, tuottajan tulee tehdä alkutuotantopaikkailmoitukseensa lisäys, jossa tuottaja kertoo aloittavansa hyönteisten tuotannon elintarvikkeeksi.
 • Lisäksi tulee tiedustella muilta viranomaisilta (mm. rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu) mahdollisista lupa- ja/tai ilmoitusasioista.
IlmoitusLiitteet
Hyönteisten ja lihakarjan kasvatus

Alkutuotanto
Elintarvikelain 8 §:n mukainen ilmoitus

Alkutuotannon ilmoituslomake (pdf, 444 kt)
Liite 1. Lihantuotanto (pdf, 444 kt)

Toimijan on rekisteröidyttävä lisäksi Ruokavirastoon rehualan alkutuotannon toimijaksi.

Elintarvikekontaktimateriaalitoiminta

Kontaktimateriaalitoiminnan aloittamisesta tai toiminnan muutoksesta on ilmoitettava viimeistään 4 viikkoa ennen aloittamista tai toiminnan muutosta. Lisäksi toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta on ilmoitettava viivytyksettä.

 • Kontaktimateriaalitoiminta on toimintaa jossa markkinoille tuodaan elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia tarvikkeita.

Jos toimijalla on toimintaa useilla paikkakunnilla, lähetetään ilmoitus kunkin sijaintikunnan viranomaiselle erikseen.

IlmoitusLiitteet
Sähköinen rekisteröinti-ilmoitus
ilppa.fi
Elintarvikehuoneiston pohjapiirros
Kuvaus omavalvonnasta

Liikkuva elintarvikehuoneisto

Liikkuvalla elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan siirrettävää tai väliaikaista tilaa, josta myydään tai tarjoillaan elintarvikkeita. Tällaisia ovat esimerkiksi myyntiautot, telttakatokset ja kojut.

Liikkuva elintarvikehuoneistotoiminta tulee rekisteröidä toimijan kotikunnan elintarvikevalvontaan 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista sähköisellä ilppa lomakkeella. Kun ilmoitus on tehty, elintarviketoimija voi harjoittaa toimintaansa myös muiden kuntien alueella.

Rekisteröinnin jälkeen liikkuvan elintarvikehuoneiston elintarvikkeiden myynnistä ja tarjoilusta toreilla, messuilla ja suurissa yleisötapahtumissa tulee tehdä tiedote valvontaviranomaiselle viimeistään neljä (4) arkipäivää ennen myyntitapahtumaa. Ilmoitus tehdään kaikille niiden kuntien valvontaviranomaisille (pois lukien kotikunta), joiden alueella toimintaa harjoitetaan.

Yksityishenkilöiden ja järjestöjen ei tarvitse kertoa  vähäriskisestä elintarvikemyyntitoiminnasta esimerkiksi koulujen myyjäisissä, seurakunnan kahvitilaisuuksissa tai urheiluseurojen tapahtumissa.
Tällaisissa tilaisuuksissa tulee kuitenkin noudattaa hyvää hygieniaa ja huolehtia elintarvikkeiden oikeista säilytyslämpötiloista.

Ilmoitus/tiedoteMilloin

Elintarvikelain 12 §:n mukainen ilmoitus
Viimeistään 4 viikkoa ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista.
Elintarvikkeiden myynnistä ja tarjoilusta toreilla, messuilla ja suurissa yleisötapahtumissa.

Liikkuvan elintarvikehuoneiston tiedote (pdf, 295 kt) (aikaisemmin nimellä ilmoitus tilapäisestä myynnistä tai tarjoilusta)
Viimeistään 4 vrk ennen myyntitapahtumaa.

Tapahtumat

Oletko järjestämässä tapahtumaa? Tutustu Kouvolan kaupungin tapahtuman järjestäjän -ohjeisiin.

Virtuaalihuoneistot sekä hyväksytyt elintarvikehuoneistot

Virtuaalihuoneistolla tarkoitetaan elintarvikehuoneistoa, jossa ei fyysisesti käsitellä elintarvikkeita. Tällaisia ovat esimerkiksi agentuuriliikkeet, jotka harjoittavat elintarvikkeiden vienti- ja tuontikauppaa sekä sellaiset toimijat, jotka vastaanottavat, välittävät tai luovuttavat elintarvikkeita esimerkiksi puhelimen tai internetin välityksellä tehtyjen tilausten perusteella ilman, että elintarvikkeet varsinaisesti ovat koskaan toimijan itsensä hallussa.

Hyväksytyllä elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan ennen vähittäismyyntiä eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevää elintarvikehuoneistoa.

Ilmoitus/HakemusMilloin
Virtuaalihuoneisto

Elintarvikelain 10 §:n mukainen ilmoitus

Virtuaalihuoneiston rekisteröinti (pdf, 476 kt)
 
4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista.
Elintarvikehuoneiston hyväksyminen

Elintarvikelain 11 §:n mukainen hakemus
saatavilla sähköpostilla ymparistopalvelut@kouvola.fi
tai puhelimitse terveysvalvonnasta
60 vrk ennen toiminnan aloittamista.

Päivitetty 27.6.2024

Sivun alkuun