Tältä sivulta löydät elintarvikevalvonnan lomakkeet.

Toiminnan rekisteröinti

Alkutuotannon ja elintarvikealan toimijan sekä kontaktimateriaalialan toimijan tulee tehdä elintarvikelain (MMM 297/2021) 8 §, 10 §, 13 §:n mukainen toiminnan rekisteröinti-ilmoitus elintarviketoiminnasta ja toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Rekisteröinti-ilmoitus tulee tehdä viimeistään 4 viikkoa ennen toiminnan aloitusta tai olennaista muuttamista. Lisäksi toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta on ilmoitettava viivytyksettä toimivaltaiselle viranomaiselle.

Rekisteröinti-ilmoituksen liitteet:

 • elintarvikehuoneiston pohjapiirros, josta ilmenevät tilat ja niiden käyttötarkoitus sekä laitteiden ja kalusteiden sijoittelu.
 • kuvaus omavalvonnasta

Elintarvikehuoneiston rekisteröinti-ilmoitus koskee mm. seuraavia toimintoja:

 • elintarvikemyymälöitä ja kioskeja
 • kahviloita ja ravintoloita
 • leipomoita
 • eineskeittiöitä 
 • varastoja
 • säännöllistä ulkomyyntiä, mm. torimyyntiä ja liikkuvia elintarvikehuoneistoja
 • elintarvikkeiden välitystä, maahantuontia, valmistuttamista ym. toimintaa
 • ravintolisien myyntiä, välitystä, maahantuontia ym.
 • virtuaalihuoneistoja
 • elintarvikkeiden kuljetusta

Elintarvikehuoneiston sähköinen rekisteröinti-ilmoitus ilpassa

Tee rekisteröinti-ilmoitukset ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa ilppa.fi. Ruokaviraston sivuilta löytyy tarkempia ohjeita Ilppa-palvelun käytöstä. llppa-sovellukseen voi kirjautua suoraan suomi.fi-tunnistautumisella yksityinen elinkeinonharjoittaja tai yrityksen nimenkirjoittaja eli yrityksen virallinen edustaja. Muille ilpan käyttäjille tarvitaan yrityksen virallisen edustajan Suomi.fi -palvelussa antama valtuutus. Valtuutuksen ilppaan voi tehdä Suomi.fi sivustolla. Mikäli ilmoituksen ilmoituksen tekeminen sähköisen palvelun kautta ei onnistu, ole yhteydessä kuntasi elintarvikevalvontaan.

Kontaktimateriaalit

Toimija, joka saattaa markkinoille elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia tarvikkeita tulee rekisteröidä toimintansa (elintarvikelaki 13 §) toimivaltaiselle viranomaiselle. Kontaktimateriaalitoiminta rekisteröidään 11.8.2021 alkaen Ilppa.fi -palvelussa.

Valtakunnallinen sähköinen ilmoitusjärjestelmä ilppa.fi

Elintarvikehuoneiston sähköinen rekisteröinti-ilmoitus ilpassa ei ole vielä kaikilla toiminnoilla käytössä

Alkutuotanto

Ilmoitus kunnan valvontaviranomaiselle elintarvikkeiden alkutuotannosta rekisteröintiä varten. Täytä aina sekä alkutuotannon ilmoituslomake että toimintaasi koskevat liitteet. Alkutuotannon rekisteröintiä ei ole vielä mahdollista rekisteröidä Ilppa.fi -palvelussa.

Alkutuotannon ilmoituslomake (pdf)

Liitteet eivät ole täysin saavutettavia.

Liikkuva elintarvikehuoneisto

Elintarvikealan toimijan on tiedotettava rekisteröidystä elintarviketoiminnasta liikkuvassa elintarvikehuoneistossa niiden kuntien valvontaviranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan (aikaisemmin nimellä ilmoitus tilapäisestä myynnistä tai tarjoilusta). Tiedon tulee olla toimivaltaisella viranomaisella viimeistään 4 vrk ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista.

Liikkuvan elintarvikehuoneiston tiedote (pdf)

Virtuaalihuoneisto

Virtuaalitoimintaa ei ole vielä mahdollista rekisteröidä Ilppa.fi -palvelussa. Voit käyttää rekisteröintiin alla olevaa lomaketta.

Virtuaalihuoneiston rekisteröinti (pdf)

Laitostoiminnan hyväksyminen

Hakemuslomakkeet laitostoiminnan hyväksymiseksi (Elintarvikelain 11 §:n mukainen hakemus) eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevälle elintarvikehuoneistolle on saatavilla terveysvalvonnasta puhelimitse tai sähköpostilla ymparistopalvelut@kouvola.fi.

Päivitetty 31.8.2022

Sivun alkuun