Lakisääteisillä vanhus- ja vammaisneuvostoilla on oma tärkeä roolinsa kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjinä. Neuvostot muun muassa edistävät edustamiensa väestöryhmien ja viranomaisten välistä yhteistyötä sekä tekevät erilaisia päätöksentekoon liittyviä aloitteita.

Vammaisneuvosto

Kouvolan vammaisneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamistoimielin vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa. Vammaisneuvosto tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja huolehtii siitä, että vammaisten henkilöiden tarpeet ja näkökannat tulevat huomioiduiksi päätöksenteossa ja päätösten toteuttamisessa. Hyvänä esimerkkinä on julkisten tilojen ja rakennusten sekä asuntojen suunnittelu ja miljöörakentaminen vammaisille henkilöille sopiviksi ja esteettömiksi.

Lue lisää Kouvolan vammaisneuvostosta tästä linkistä.

Vanhusneuvosto

Kouvolan vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin.
Vanhusneuvosto tekee aloitteita ja antaa lausuntoja ikääntyneiden elinoloja koskevissa asioissa. Neuvosto edistää ikääntyneiden palveluihin liittyvää tiedottamista ja tiedonkulkua. Vanhusneuvosto myös kehittää ja tekee yhteistyötä eläkeläis-, vanhus- ja veteraanijärjestöjen kanssa.

Lue lisää Kouvolan vanhusneuvostosta tästä linkistä.

Päivitetty 18.4.2024

Sivun alkuun