Uuteen maahan muutto on haaste.
Uuden kielen ja kulttuurin oppiminen vie aikaa.
Uusien ystävien löytäminen uudesta maasta
voi olla vaikeaa.

Uuteen kulttuuriin ja elinympäristöön sopeutumista
sanotaan kotoutumiseksi.
Kotoutuminen tarkoittaa sitä,
että maahanmuuttaja oppii sen
miten asioita hoidetaan Suomessa.
Samalla suomalainen kulttuuri tulee tutuksi.

Maahanmuuttajan oma aktiivisuus nopeuttaa kotoutumista.
Kotoutumiseen vaikuttaa myös se,
kuinka maahanmuuttaja otetaan vastaan uudessa maassa.

Alkukartoitus

Maahanmuuttajalla on oikeus alkukartoitukseen.
Alkukartoituksessa keskustellaan maahanmuuttajan
taidoista, työkokemuksesta ja tavoitteista.
Kartoituksen jälkeen selviää,
millaisia palveluita asiakas tarvitsee kotoutumisen tueksi.

Kotoutumissuunnitelma

Alkukartoituksessa selviää,
voiko maahanmuuttajalle tehdä kotoutumissuunnitelman.
Kotoutumissuunnitelman tekee kunta tai TE-toimisto. Alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma voidaan tehdä myös monialaisesti. Mukaan voidaan pyytää myös hyvinvointialueen sosiaalityön edustaja.
Yksi tärkeistä kotoutumisen tavoitteista
on oppia Suomen kieltä.
Aikuisen maahanmuuttajan toinen tärkeä tavoite
on löytää työpaikka uudelta paikkakunnalta.

Näille sivulle on koottu tietoa,
joka voi auttaa kotoutumisessa.

Päivitetty 7.2.2024

Sivun alkuun