Tältä sivulta löytyy terveydensuojelun valvonta-asioissa käytettäviä ilmoitus- ja hakemuslomakkeita esimerkiksi toiminnan aloittamiseen tai asunnontarkastuspyyntöön liittyen.

Terveydensuojelulain mukainen huoneisto- tai toimintailmoitus

Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus tulee tehdä eräiden terveydensuojelulaissa määriteltyjen tilojen käyttöönotosta, toiminnan muutoksesta, yrittäjän vaihtumisesta tai toiminnan lopettamisesta.

Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoituspalvelu Ilppa

Terveydensuojelulain mukainen huoneisto- tai toimintailmoitus pyydetään tekemään ensisijaisesti ympäristöterveydenhuollon sähköisessä ilmoituspalvelussa (ilppa.fi).

Mikäli ilmoituksen ilmoituksen tekeminen sähköisen palvelun kautta ei onnistu, ole yhteydessä terveysvalvontaan.

Ennen ilmoituksen tekemistä tarvitset

  1. Valtuutuksen yritykseen, jolle haluat tehdä ilmoituksen. Ilppaa käyttäessäsi Suomi.fi valtuutus.
  2. Tiedot toimintasi sijainnista, luonteesta ja laajuudesta.
  3. Terveydensuojelulain mukaisessa toiminnassa ainakin seuraavat liitteet: pohjapiirustus, tieto tilan käyttötarkoituksesta rakennusvalvontaviranomaiselta sekä mahdollisesti muut vireillä olevat luvat/ilmoitukset. Lisäksi paikallinen valvontaviranomainen voi pyytää muita selvityksiä, suunnitelmia tai piirroksia.

Asian käsittelyn eteneminen

  1. Ilmoitus saapuu oman alueesi valvontayksikköön, jossa valvoja käy ilmoituksen läpi. Valvoja tarkistaa, että tiedot ovat riittävät kohteen rekisteröintiä varten, ja pyytää tarvittaessa sinulta lisätietoja.
  2. Ilmoittamasi toiminta rekisteröidään ja valvontayksikkö lähettää todistuksen ilmoituksen käsittelystä. Käsittelyn jälkeen näet ilpassa ilmoittamasi toimipaikan tiedot tai siihen tehdyt muutokset. Näet myös aiemmin ilmoittamiesi toimintojen tiedot. Käsittelyaika on valvontayksikkökohtainen.
  3. Useimmiten valvoja tarkastaa toimipaikan toiminnan alkaessa tai viimeistään 12 kk kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Yleensä valvoja sopii sinun kanssasi ennakkoon ensimmäisen tarkastuksen ajankohdan.
  4. Ilmoituskäsittely, ensimmäinen tarkastus sekä jatkossa muut valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset ovat maksullisia.

Rekisteröinnistä peritään ympäristöterveydenhuollon taksan mukainen maksu.

Ympäristöterveydenhuollon ilmoituslomakkeet

Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoituspalveluHuoneiston tai laitoksen käyttöönotto tai toiminnan aloittaminen
(Terveydensuojelulaki 13 §)
Lisätietoa ilmoitettavista toiminnoista.
Ilmoitus vedenjakelualueesta (pdf, 375 kt)
Otetaan talousvettä omilla laitteilla käytettäväksi osana julkista tai kaupallista toimintaa.
Yhteisessä käytössä olevan vedenottamo tai vesisäiliö.
(Terveydensuojelulaki 18a §)
Ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta ja veden järjestämisestä tapahtumaan (MS Forms)Ilmoitus yleisötapahtumasta ja veden järjestämisestä tapahtumaan
(Terveydensuojelulaki 13 § ja 18a §)
Asunnontarkastuspyyntö (pdf, 225 kt)Ota ensin yhteys kiinteistön omistajaan tai tämän edustajaan, jolla on velvollisuus selvittää ongelman syy ja korjata epäkohdat.
Omakotitalon omistaja voi ottaa suoraan yhteyttä terveysvalvontaan.
Ilppa-ilmoituspalvelun sairastumis- ja haittaepäilyilmoitukset Ruokamyrkytysilmoitus Ilmoitus Kouvolassa tapahtuneesta ruokamyrkytysepäilystä.

Ilppa-ilmoituspalvelun sairastumis- ja haittaepäilyilmoitukset
Ilmoitus uimavedestä saaduista oireista
Voit ilmoittaa terveysvalvontaan jos olet saanut oireita Kouvolan alueella uimavedestä rannoilla tai uimahallissa.
Eläinsuojeluilmoitus (MS Forms)
Jos epäilet, että eläimiä kohdellaan huonosti tai eläinsuojelulain vastaisesti. Lomakkeen käyttö vain ei-kiireellisille ilmoituksille.
Kiireelliset tapaukset, ota yhteyttä suoraan
– virka-aikana (ma-pe, klo 8-16) – Kaupungineläinlääkärit
– virka-ajan ulkopuolella – Poliisi / 112.
Kaikki liitteet eivät ole saavutettavia

Päivitetty 24.4.2024

Sivun alkuun