Kaupunki kysyy kuntalaisten mielipidettä tulevaisuuden TE-palveluista

TE-palvelut (työ- ja elinkeinopalvelut) siirtyvät 1.1.2025 Kouvolan kaupungin järjestämisvastuulle ja Kouvolan työllisyysalue aloittaa toimintansa.

Nykyisille ja uusille TE-palveluiden asiakkaille muutos tulee olemaan vähäinen. Esimerkiksi TE-toimiston tilat sekä tutut asiantuntijat palvelevat asiakkaita jatkossakin. TE-palveluiden järjestäjän vaihtuminen tuo mukanaan mahdollisuuden kehittää palveluita ja toimintamalleja uudella tavalla.

Palveluiden halutaan uudistuksen jälkeen vastaavan entistä paremmin juuri Kouvolan kaupungin, sen asukkaiden ja yritysten tarpeita. Muutoksen valmistelun tueksi kuntalaisilta kysytään kevään aikana näkemyksiä siitä, millaisia työ- ja elinkeinopalveluita he haluaisivat tulevaisuudessa saada. Ensimmäisenä avautuu henkilöasiakkaisiin suunnattuihin TE-palveluihin liittyvä kysely, johon vastausaika on 30.4.2024 asti.

Kyselyllä kerättävää tietoa hyödynnetään Kouvolan kaupungilla TE-palveluiden kehittämisessä osana TE24-uudistuksen valmistelua ja valmistelua tukevassa Vaikuttavat työllisyyspolut -hankkeessa. Kyselyyn vastataan nimettömänä.

Vastaa henkilöasiakkaille suunnattuihin TE-palveluihin liittyvään Webropol-kyselyyn tästä linkistä.

Lisätietoja:

Jaana Lauhkonen, projektipäällikkö, Kouvolan kaupunki / Vaikuttavat työllisyyspolut -hanke, puh. 020 615 9496, jaana.lauhkonen@kouvola.fi

Lisa Forss, projektipäällikkö, Kouvolan kaupunki / TE24-uudistus, puh. 020 615 7550, lisa.forss@kouvola.fi

Sivun alkuun