Uusi alku tehdään yhdessä – työllisyyden edistämisen seminaarisarja alkaa huhtikuussa

Lähikuva kämmenistä, jotka pitelevät multaa ja keltavihreää versovaa kasvia.

Millaisin keinoin edistetään työllisyyttä ja elinvoimaa vuonna 2025 starttaavalla Kouvolan työllisyysalueella? Oletko itse vaikuttamassa alueen elinvoimaan tai haluatko vaikuttaa? Tarvitaan yhdessä tekemistä, yhteistä suuntaa ja tahtotilaa, mitä muuta?

Näihin kysymyksiin paneudutaan ”Uusi alku tehdään yhdessä” -seminaarisarjan tilai­suuksissa. Tule kuulemaan ajatuksia herätteleviä puheenvuoroja, paneelikeskustelua, jakamaan ajatuksia sekä muodostamaan teemoista yhteistä ymmärrystä. Otetaan yhdessä askelia eteenpäin ajatuksista tekoihin.

Luvassa on asiantuntijapuheenvuoroja, paneelikeskustelua sekä osallistujille mahdollisuus osallistua keskusteluun puheenvuorojen välissä. Tilaisuudet juontaa politiikan toimittajanakin tuttu Jari Korkki yhdessä TE-asiantuntijan kanssa.

Kevään seminaarien ilmoittautuminen on avoinna ja maksuttomiin Kouvolan kaupungintalolla järjestettäviin seminaareihin ovat tervetulleita Kouvolan työllisyyttä edistävien organisaatioiden asiantuntijat, päättäjät sekä muut aiheesta kiinnostuneet!

Vetoa ja voimaa Kouvolaan! -seminaari
to 4.4.2024 klo 12–15.30

Teema: Veto- ja pitovoimatyö osaajien ja yritysten houkuttelussa

Ilmoittautumiset 25.3.2024 mennessä (Webropol)

Ohjelma

 • Millainen olisi nuoret alueella pitävä kaupunki kansainvälisten opiskelijoiden näkökulmasta?Projektipäällikkö Heidi Järvi, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
 • Yhteistyön ja jokaisen omien tekojen merkitys veto-, pito- ja lumovoiman edistämisessä
  Alue- ja väestönkehityksen asiantuntija Timo Aro
 • Tiedon, päätöksenteon ja käytännön tekojen vaikuttavuus alueen kasvuun
  Professori Marko Torkkeli, LUT-yliopisto, Kouvolan alueyksikkö
 • Kahvitauko ja verkostoitumista
 • Median vaikuttavuus ja vastuu – positiivisen maineen kasvattaminen median ja alueen toimijoiden yhteistyöllä
  Uutistuottaja Satumiia Masalin, Kouvolan Sanomat
 • Paneelikeskustelu: Ratkaisuehdotuksia kaupungin vetoa ja voimaa lisääviksi toimintamalleiksi
  Alue- ja väestönkehityksen asiantuntija Timo Aro
  Kouvolan kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Jenny Hasu
  Kouvolan kaupungin vs. markkinointi- ja viestintäpäällikkö Charissa McCarron
  Kymenlaakson hyvinvointialueen rekrytointi (edustaja vahvistuu)
  Professori Marko Torkkeli, LUT-yliopisto, Kouvolan alueyksikkö
  Projektipäällikkö Heidi Järvi, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
  Uutistuottaja Satumiia Masalin, Kouvolan Sanomat
  Yrittäjä Tony Tavi
 • Miten tästä eteenpäin
  Kouvolan kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Jenny Hasu

Osaamista ja kestävää hyvinvointia Kouvolaan! -seminaari
to 30.5.2024 klo 12–15.30

Teema: Osaava ja hyvinvoiva työvoima

Mukana puhumassa mm. professori Arto O. Salonen, Itä-Suomen yliopisto ja erityisasiantuntija Janne Savolainen, OKM. Ohjelma täydentyy kevään aikana.

Ilmoittautumiset 20.5.2024 mennessä (Webropol)

Syksyn seminaarien teemat ja ajankohdat:

Työllistävän yritystoiminnan kehittäminen
to 26.9.2024 klo 12–15.30

Työnvälityksen ja kohtaannon sekä työvoiman saatavuuden kehittäminen
to 28.11.2024 klo 12–15.30

Seminaarien tiedot verkkosivuilla:

Muutokset seminaarien ohjelmissa ovat mahdollisia. Ajantasaiset ohjelmat päivitetään verkkosivulle kouvola.fi/vaikuttavattyollisyyspolut/tapahtumat

Mihin seminaarit liittyvät?

Vuoden 2024 aikana järjestetään Kouvolassa yhteensä neljä työllisyyden edistämisen seminaaria. Tilaisuudet liittyvät TE24-uudistuksen valmisteluun, jonka tukena Vaikuttavat työllisyyspolut -hanke rakentaa työllisyyden palveluekosysteemiä. Seminaarit edistävät osaltaan ratkaisukeskeistä aiheisiin liittyvää keskustelua, yhdessä tekemistä sekä uusien toimintamallien rakentumista verkostossa.

TE24-uudistus lisää kuntaekosysteemin mahdollisuuksia vaikuttaa työllisyyden edistämiseen

Kunnille siirtyy TE24-uudistuksen myötä vuoden 2025 alusta lukien julkisten työvoimapalvelujen järjestämisvastuu. Kouvolan kaupunki muodostaa oman työllisyysalueen ja kaupungilla on vahva tahtotila elinvoiman kehittämiseen työvoima- ja elinkeinopalveluiden tehokkaan ja taloudellisen järjestämisen takaamiseksi.

Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa työllisyyttä ja lisätä työ- ja elinkeinopalvelujen saatavuutta ja vaikuttavuutta tuomalla palvelut lähemmäksi asiakasta sekä kytkemällä palvelut osaksi laajaa kuntaekosysteemiä.

Kuntaekosysteemissä työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinvoimapalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla ja tukevat siten nopeamman työllistymisen tavoitetta. Kunnilla on hyvät lähtökohdat tarjota asiakkaille kohdennettuja ja paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin sopivia palveluja.

Eri sektoreiden toimintojen, yhteistyön ja palveluiden yhteensovittamiseksi rakennetaan Kouvolassa työllisyyden edistämisen palveluekosysteemiä. Toimijoiden välisen vahvan verkostotyön mallin, palveluiden sekä prosessien kehittämisellä voidaan muutoksen mahdollisuudet ottaa vaikuttavammin käyttöön. 

Asiakkaille kohti työtä, koulutusta tai yrittäjyyttä vievien palveluprosessien tulee olla sujuvia ja ketteriä. Tämä edellyttää monien eri toimijoiden välistä sujuvaa yhteistyötä sekä yhteistä suuntaa. Seminaarit kutsuvatkin koolle alueella työllisyyttä omilla palveluillaan ja toiminnoillaan edistävät asiantuntijat sekä päättäjät.

Uudistusta edistetään Vaikuttavat työllisyyspolut -hankkeessa

TE24-uudistuksen valmistelua tuetaan rakentamalla työllisyyden ja elinvoiman edistämisen palveluekosysteemiä osana ESR+ osarahoitteista Vaikuttavat työllisyyspolut -hanketta 1.4.2023–30.9.2025. Hankkeen päätoteuttaja on Kouvolan kaupunki ja osatoteuttajina mukana ovat Kouvola Innovation Oy sekä Ammattiopisto Eduko omilla osahankkeillaan. Seminaarien järjestämisessä ovat yhteistyössä mukana Kaakkois-Suomen TE-toimisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kymistämö – osaajatarpeen kokonaiskuva Kymenlaaksossa -hanke (rahoittaja Kymenlaakson liitto, AKKE), Kouvolan kaupungin kotoutumisen tuen hanke Kotoutumisesta osallisuuteen, koulutukseen ja työelämään.

Lisätietoja:

Jaana Lauhkonen, projektipäällikkö, Kouvolan kaupunki / Vaikuttavat työllisyyspolut -hanke, puh. 020 615 9496, jaana.lauhkonen@kouvola.fi

Lisa Forss, projektipäällikkö, Kouvolan kaupunki/TE24-uudistus, puh. 020 615 7550, lisa.forss@kouvola.fi

Sivun alkuun