Hyvinvointi

Hyvinvointiin vaikuttavat monet arkiset asiat: katujen hiekoitus, lähiliikuntapaikat, kulttuuripalvelut tai uimahallilippujen hinnat. Tältä sivulta löydät tietoa siitä, millä tavoin Kouvolan kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia.

Hyvinvointiblogi

Sillanpää Laura, Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori

Ansaitsemme Kouvolan, jossa mahdollisimman moni voi hyvin

Päihde-ja peliongelmien vaikutukset yhteiskunnassa ovat valtavia ja ne koskettavat kaikkia ikään tai sosiaaliseen asemaan katsomatta. Ehkäisevän päihdetyön visiona Kouvolassa on, etteivät päihteet ole laajamittainen ongelma. Tiedämme, että ajoissa toimiminen tuo säästöjä. Kunnan jokaisen päätöksentekijän ja virkamiehen ehkäisevän päihdetyön edistämispäätöksellä on iso vaikutus.

Kirjoittanut

Yhteinen Kouvola, miten voin olla siinä mukana?

Tänä vuonna tehdään yhdessä osana laajempaa hyvinvointikertomusta Kouvolan osallisuussuunnitelma, jossa kerrotaan osallisuuden painopisteistä ja kehittämisestä neljän vuoden aikana. Suunnitelmassa tuodaan esille myös Kouvolan kaupungin osallistumismahdollisuuksia. Aluetoimikunnissa on suunnitteilla monia hankkeita. Tapahtumat odottavat koronatilanteen helpottumista. Tänä vuonna aloittaa uusi valtuusto ja uudet aluetoimikunnat, joihin haetaan jäseniä elokuussa.

Sillanpää Laura, Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori

Ehkäisevä työ kuuluu kaikille

Työni Kouvolan kaupungilla pitää sisällään muun muassa mielenterveyden edistämistyötä, sekä päihde-, pelihaittojen ja tapaturmien ehkäisemistyötä. Työn tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

Alamattila Tarja, Hyvinvointikoordinaattori

Arjen sankareita

Kukaan meistä ei varmasti olisi uskonut joutuvansa tällaiseen tilanteeseen elämänsä aikana.
Lähes kaiken liikenteen pysähtyminen globaalissa ja kiihkeärytmisessä maailmassamme, eristäytyminen kotiin, työskentely kotona tai työn loppuminen, ehkä sairastuminenkin…mitä nyt tapahtuu? Miten tässä tilanteessa pärjätään? Kaikki kävi niin nopeasti, että yleinen hämmennys on vielä suuri.

Alamattila Tarja, Hyvinvointikoordinaattori
26.3.2020

Vihreää kultaa

Lisää blogikirjoituksia

Yhteystiedot

Alamattila Tarja

Hyvinvointikoordinaattori
Torikatu 10, 45100 Kouvola
0206157483
0405873269
Hyvinvointi ja asiakkuudet
Kaupungintalo

Veripää Heli

Osallisuuskoordinaattori
Torikatu 10, 45100 Kouvola
0206158577
0407637209
Hyvinvointi ja asiakkuudet
Kaupungintalo