Hyvinvointi

Kaipaatko vireyttä ja energiaa arkeen? Mietitkö, minne mennä rentoutumaan ja tapaamaan juttukavereita? Entä huolestuttaako jokin asia omassa tai läheisesi elämässä tai elinympäristössä? Hyvinvoinnin edistämisen sivuilta löydät vinkkejä ja linkkejä tuen ja tiedon lähteille hyvinvointisi lisäämiseksi. Löydät myös viihtyisiä kohtaamispaikkoja ja mukavaa tekemistä eri puolilla Kouvolaa.

Kouvolassa hyvinvoinnin edistämistä toteutetaan mm. seuraavien teemojen mukaisesti: terveelliset elintavat, mielen hyvinvointi, turvallinen arki, osallisuus ja päihteettömyys.

Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Se edellyttää laajaa yhteistyötä, jossa julkisen sektorin  – kuntien ja hyvinvointialueiden – lisäksi keskeisiä toimijoita ovat järjestöt, yhdistykset, yritykset ja yhteisöt. Palvelut ja toiminta voivat toteutua myös ajasta ja paikasta riippumattomasti digitaalisessa ympäristössä. Kuntalaisten hyvinvoinnin kehitystä on seurattava. Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on raportoitava valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä ja valmistettava kerran valtuustokaudessa laaja hyvinvointikertomus. Lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä tehdään paljon kehittämistyötä erilaisissa hankkeissa.

Kouvola kuuluu valtakunnalliseen Terve Kunta -verkostoon. Verkosto kokoaa yhteen kuntia, joissa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on keskeinen strateginen linjaus ja toimintaa ohjaava periaate.

Mikä ihmeen hyvinvointi?

Kuntapäättäjien tehtävänä on tehdä sellaisia päätöksiä kuntalaisten arkeen liittyvistä asioista, joilla mahdollistetaan viihtyisä ja turvallinen elinympäristö sekä toimivat palvelut. Pienilläkin teoilla on suuria vaikutuksia - kunta voi yhtä hyvin kuin sen asukkaat.

Yhteystiedot

Spies Kaisa

Kansainvälisen työn koordinaattori
Kauppalankatu 13, 45100 Kouvola
0206158530
0407761670
Kotoutumisen tuki
Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvonta MOONA

Terävä Katariina

Osallisuuskoordinaattori
Torikatu 10, 45100 Kouvola
0206157044
0408477940
Hyvinvointi ja asiakkuudet
Kaupungintalo
Sivun alkuun