Hyvinvointi rakentuu monesta ja sitä luodaan yhteistyössä monen tahon kanssa. Hyvinvointia ovat niin terveys, osallisuus kuin työkykykin. Sitä on myös mielen hyvinvointi sekä esimerkiksi syrjäytymisen ja osattomuuden ehkäisy.

Hyvinvointiin vaikuttavat myös monet arjen päätökset: katujen hiekoitus, lähiliikuntapaikat, kulttuuripalvelut tai uimahallilippujen hinnat.

Kun kouvolalaisilta kysyttiin, mitä hyvinvointi heille merkitsee, esiin nousivat seuraavat asiat:

 • terveys
 • tasapainoinen, sujuva arki
 • viihtyisä elinympäristö
 • turvallisuus
 • hyvät palvelut ja harrastusmahdollisuudet.

Ratamon terveysmetsä

Kaupunkikeskustan tuntumaan rakenteilla olevan Ratamo-sairaalan viereiselle metsäalueelle on suunnitteilla Ratamon terveysmetsä. Maisema-arkkitehdiksi valmistuva Emilia Hiltunen on laatinut Kouvolan kaupungille yleissuunnitelman terveysmetsän toteuttamiseksi. Terveysmetsässä yhdistyvät kulttuuri, luonto ja kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Ratamon terveysmetsän yleissuunnitelma 10.6.2021

Hyvinvointikyselyiden yhteenvetoja

Kouvolalaisten kokemuksia hyvinvoinnista ja sen ylläpidosta löydät vuosien 2018 , 2019 ja 2020 hyvinvointikyselyiden yhteenvedoista.

Keinoja hyvinvoinnin edistämiseen

Kouvolassa hyvinvointi tarkoittaa vaikkapa elintapoja, mielen hyvinvointia ja arjen sujumista. Alta löydät lisävinkkejä

terveellisiin elintapoihin

 • tuki oman ja läheisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä liikkumisen lisäämiseen, lisätietoa: Hyvinvointipiste Virtaamo ja LiikkuvaKouvola

mielen hyvinvointiin

 • mahdollisuus osallistumiseen matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa ja tapahtumissa, lisätietoa: Mielenterveysseura

turvalliseen arkeen

päihteettömyyteen

 • ehkäisevä päihdetyö, lisätietoa THL
 • tapahtumat, koulutukset
Mikä ihmeen hyvinvointi? Kunta voi yhtä hyvin kuin sen asukkaat. Kuntapäättäjien tehtävänä on tehdä sellaisia päätöksiä kuntalaisten arkeen liittyvistä asioista, joilla mahdollistetaan viihtyisä ja turvallinen elinympäristö sekä toimivat palvelut. Pienilläkin teoilla on suuria vaikutuksia.

Terveyspalvelujen sähköinen asiointi

Oma.Hyvis tarjoaa sosiaali- ja terveyspalveluja verkossa. Sähköisessä asiointipalvelussa voit varata, siirtää tai perua aikoja ja täyttää esitietolomakkeita, ottaa yhteyttä hoitavaan terveydenhuollon yksikköön sekä sovittaessa viestiä turvallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Palvelu vaatii vahvan tunnistautumisen.

OmaKanta – terveystiedot ja reseptit

Omakannassa näet omat terveystiedot ja reseptit, voit pyytää reseptin uusimista sekä tallentaa elinluovutus- ja hoitotahdon.
Siirry Omakanta-palveluun

Omahoito

Omahoito tarjoaa sinulle hyödyllistä tietoa kotona tapahtuvan hoidon avuksi – myös omaisten ja läheisten käyttöön.
Siirry Omahoito-palveluun

Sähköinen terveystarkastus ja -valmennus

Sähköisen terveystarkastuksen ja -valmennuksen avulla voit parantaa mahdollisuuksiasi hyvään ja terveeseen elämään. Saat tietoa terveyteesi vaikuttavista tekijöistä ja näet, miten elämäntavat vaikuttavat arvioituun elinikääsi ja sairastumisriskiin.

Osallisuus

Hyvinvointia, sekä omaa että muiden, voit edistää myös osallistumalla yhteiseen toimintaan. Samalla voit vaikuttaa asioihin, saat mielekästä sisältöä elämääsi ja torjut yksinäisyyttä.

Voit osallistua ja vaikuttaa monin tavoin:

 • Kuntalaisena ja palvelujen käyttäjänä voit antaa palautetta ja vastata kyselyihin.
 • Voit osallistua tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin, joita kaupunki järjestää eri aiheista.
 • Sosiaalisen median kanavat tarjoavat mahdollisuuden tiedon saantiin ja keskusteluun osallistumiseen.
 • Voit tehdä kuntalaisaloitteen ja saada asiasi käsittelyyn kaupungin päätöksentekoon
 • Voit myös osallistua yhdistystoimintaan ja asukastoimintaan kaupungin eri alueilla.

Lue lisää hyvinvointiohjelmasta, miten hyvinvointityötä tehdään ja seurataan Kouvolassa.

Virikkeitä ja tukea hyvinvoinnin edistämiseen poikkeusolosuhteissa

Kouvolan kaupungilla on saatavilla monia sähköisä palveluja, esim. liikuntaa, kirjastojen ja museoiden palveluja, joista voi saada iloa ja virikkeitä poikkeusolosuhteissa.

Kouvolan kaupungin sähköisiä palveluita

Kymsoten sähköisiä palveluita

Ajankohtaista tietoa ja tukea poikkeustilanteessa lapsille, nuorille ja lapsiperheille  tarjoaa sähköinen  perhekeskus.

Kymenlaakson perhekeskus

Terveyskylä.fi -palveluita kehittävät ja tuottavat Suomen yliopistosairaanhoitopiirit.  Ajankohtaista juuri nyt:

Terveyskylän monista taloista löydät tietoa eri aiheita, mm.

Päivitetty 14.6.2021