Digitaidoilla osalliseksi -hanke saa tukea Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Hankkeen toteutusaika on 1.1.2022–31.08.2023. Hallinnoija ja toteuttaja on Kouvolan kaupunki. Hankkeen erityistavoite on jatkuva digikehittämisen ja -tuen toimintamalli, joka perustuu osallistavaan yhteiskehittämiseen. Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat digisyrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat. Välilliset kohderyhmät ovat varsinaiseen kohderyhmään kuuluvien lähiyhteisöt: ystävät, perheenjäsenet, opiskelu- ja työyhteisöt

Hankkeen logot, Kouvola, Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto, Vipuvoimaa EU:lta, Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen päätavoite on vahvistaa hankkeeseen osallistuvien digitaitoja niin, että heille avautuu uusia yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua, kouluttautua ja työllistyä.

Tavoitteena on hankkeen aikana testata kaupungin jo olemassa olevia digipalveluita ja kehittää niitä edelleen saadun palautteen perusteella ja ideoida uusia osallisuutta ja hyvinvointia tukevia digipalveluja ja -tapahtumia kaupungille. Tavoitteena on luoda kaupungille jatkuva digikehittämisen ja -tuen toimintamalli, joka perustuu osallistavaan yhteiskehittämiseen.

Tuloksia

Digitaitokoulutusta on tarjottu tähän mennessä työikäisille kouvolalaiselle vähäiset digitaidot omaaville noin 75 osallistujalle. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa 110 henkilöä. Koulutusta pyritään tarjoamaan tasapuolisesti naisille ja miehille, lähinnä pitkäaikaistyöttömille ja työelämän ulkopuolella oleville. Koulutettavien avulla on testautettu myös Kouvolan kaupungin digipalveluita. Lisäksi kaupungin digipalveluiden kehittämisen osalta on järjestetty kolme erillistä työpajaa. Kouvolan kaupungin oman jatkuvan digikehittämisen malliksi on valikoitunut digimentorointi, joka aloitettiin digikyselyn muodossa kaupungin työntekijöille syksyllä 2022. Kyselyn kautta digimentorit valikoituivat ja heidän kouluttamisensa alkoi tammikuussa 2023. Digituen toimintamallin suunnittelu vapaaehtoisen digiopastustoiminnan käynnistymiseksi on aloitettu ja koulutus käynnistetään maaliskuussa 2023.

Päivitetty 18.9.2023

Sivun alkuun