Toiminnalle, joka kohdistuu useisiin ihmisiin, lapsiin ja vanhuksiin tai vaatii korkeaa hygieniatasoa, voi olla määritetty ilmoitusvelvollisuus terveydensuojelulaissa. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi julkinen majoitustila, kuntosali, uimahalli, kauneushoitola, päiväkoti ja solarium. Lain mukaan joudut tekemään toiminnasta ilmoituksen terveydensuojeluviranomaiselle.

Tällä sivulla on kerrottu, miten toimit, kun suunnittelet uuden yritystoiminnan aloittamista. Kun olet perustamassa toimintaa, joka kohdistuu useisiin ihmisiin, lapsiin ja vanhuksiin tai vaatii korkeaa hygieniatasoa, ota jo suunnitteluvaiheessa yhteyttä kunnan terveysvalvontaan.

Terveydensuojelun tarkoituksena on ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa terveyshaittoja. Hyvä ennakkosuunnittelu on tässä paras apuväline. Voit saada ennen toiminnan aloittamista ohjausta ja neuvontaa, jotka auttavat toimintojen turvallisessa suunnittelussa.

Haaveena esimerkiksi oma kuntosali, tatuointistudio tai majoitustoiminta

 1. Kun saat idean uudesta toiminnasta. Tunnista mitä terveysriskejä toiminnalla voi olla asiakkaille tai sen ympäristölle. Pohdi miten poistat tai hallitset riskit. Mieti myös miten voit seurata hallintakeinojen toimivuutta. Tämä on omavalvontaa, joka on  terveydensuojelulaissa määritetty.
 2. Ole yhteydessä terveysvalvontaan uudesta toiminnasta. Toiminta saattaa vaatia lain mukaan ilmoituksen tekemisen.
 3. Ole tarvittaessa yhteydessä rakennusvalvontaan ja pelastusviranomaiseen. Toimintaan saattaa liittyä erityisvaatimuksia esimerkiksi huoneiston rakenteiden osalta.
 4. Hanki toimintaan liittyvä huoneiston pohjapiirros ja asemakaavapiirustus. Tarvitset näitä ilmoituksen liitteenä.
 5. Tee viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista koskeva kirjallinen ilmoitus viranomaiselle. Tee ilmoitus myös ennen toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Jos aloitat uutena toiminnanharjoittajana olemassa olevan toiminnan, ilmoita toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.
 6. Terveystarkastaja kirjaa ilmoituksen tiedot ympäristöterveydenhuollon valvontakohdetietokantaan. 
 7. Saat sähköpostissa todistuksen ilmoituksen käsittelystä. Toiminta on jatkossa suunnitelmallisen valvonnan piirissä. Sekä ilmoituksen käsittely, että suunnitelmallisen valvonnan tarkastukset ovat maksullisia. Maksu on määrätty Kouvolan kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksassa.
 8. Terveysvalvonta ottaa yhteyttä suunnitelmallisen tarkastuksen sopimiseksi. Ajankohta määräytyy toiminnan riskin mukaisesti.

Miksi ilmoitusvelvollisuus?

Ilmoitusvelvollisuus on terveydensuojelulaissa säädetty joillekin toiminnoille. Ilmoituksen kautta terveydensuojeluviranomainen saa sinulta tietoon toiminnot, joiden turvallisuus on tarpeellista arvioida ja valvoa. Toiminnanharjoittajana sinun tulee tehdä säännöllistä omavalvontaa ja toimia terveysriskin hallitsemiseksi. Viranomainen valvoo toimintaa säännöllisillä valvontatarkastuksilla.

Terveydensuojelulain mukaan ilmoituksen vaativia huoneistoja / toimintoja ovat:

 • Julkiset majoitushuoneistot
 • Yleiset kuntosalit ja liikuntatilat
 • Yleiset saunat, uimahallit, uimarannat, uimalat ja kylpylät
 • Päiväkodit, vanhainkodit, ym. hoitolaitokset
 • Koulut, oppilaitokset
 • Jatkuvan hoidon sosiaalihuollon toimintayksikkö sekä vastaanottokeskus
 • Solarium, tatuointiliike ja kauneushoitola sekä muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihon käsittelyä Työhuoneistojen suunnitteluohjeet (pdf, 371kt)
 • Muu huoneisto tai toiminta, josta voi aiheutua terveyshaittaa

Päivitetty 3.4.2024

Sivun alkuun