Elintarvikehuoneisto on rakennus tai muu tila, jossa elintarvikkeita:
käsitellään tai valmistetaan, myydään, tarjoillaan, varastoidaan ja/tai kuljetetaan.

Elintarvikehuoneistotoiminnan aloittamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan elintarvikevalvojalle viimeistään 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Myös toimijan vaihtumisesta, toiminnan olennaisesta muutoksesta ja toiminnan loppumisesta tulee tehdä ilmoitus.

Toimija vastaa siitä, että elintarvikehuoneisto on elintarvikelainsäädännön mukainen.

Terveysvalvontaan on kuitenkin hyvä olla yhteydessä jo tilojen ja toimintojen suunnitteluvaiheessa, jotta toimijaa voidaan neuvoa tilojen soveltuvuuteen ja riittävyyteen liittyvissä asioissa.

Elintarvikelaitokset

Elintarvikelaitokset ovat riskeiltään suurempia elintarvikehuoneistoja, joissa tuotetaan tai käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita kuten esimerkiksi liha-alanlaitos.

Laitoksille tulee hakea hyväksyntä terveysvalvonnasta 60 vrk ennen toiminnan aloittamista. Laitos hyväksynnän vaativat myös ne elintarvikevarastot, jossa eläimistä saatavia elintarvikkeita varastoidaan yli 48 tuntia ja josta elintarvikkeet toimitetaan toiseen laitokseen.

Liikkuva elintarvikehuoneisto

Liikkuvalla elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan siirrettävää tai väliaikaista tilaa, josta myydään tai tarjoillaan elintarvikkeita. Tällaisia ovat esimerkiksi myyntiautot, telttakatokset ja kojut.

Liikkuva elintarvikehuoneistotoiminta tulee ilmoittaa toimijan kotikunnan elintarvikevalvontaan. Kun ilmoitus on tehty, elintarviketoimija voi harjoittaa toimintaansa myös muiden kuntien alueella.

Toisen kunnan alueella myymisestä tulee tiedottaa kyseisen kunnan viranomaisia. Tiedotus tulee tehdä 4 vuorokautta ennen myyntipäivää.

Virtuaalihuoneisto

Virtuaalihuoneistolla tarkoitetaan elintarvikehuoneistoa, jossa ei fyysisesti käsitellä elintarvikkeita. Tällaisia ovat esimerkiksi agentuuriliikkeet, jotka harjoittavat elintarvikkeiden vienti- ja tuontikauppaa sekä sellaiset toimijat, jotka vastaanottavat, välittävät tai luovuttavat elintarvikkeita esimerkiksi puhelimen tai internetin välityksellä tehtyjen tilausten perusteella ilman, että elintarvikkeet varsinaisesti ovat koskaan toimijan itsensä hallussa.

Virtuaalihuoneistosta tulee ilmoittaa toimijan kotikunnan elintarvikevalvontaan 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista.

Omavalvonta

Elintarvikealan toimijalla tulee olla järjestelmä, jolla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että elintarvike ja sen käsittely täyttävät elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset. Toimijan on kirjattava omavalvonnan tulokset riittävällä tarkkuudella. Järjestelmän tulee olla toimintaan nähden riittävä.

Toimijan tulee varmistua, että työntekijät tunnistavat työhönsä liittyvät riskit ja osaavat toimia niin ettei elintarvikkeet aiheuta vaaraa kuluttajille. Vastuu toiminnasta on aina toiminnanharjoittajalla.Päivitetty 8.1.2020