Elintarvikehuoneisto on rakennus tai muu tila, jossa elintarvikkeita:
käsitellään tai valmistetaan, myydään, tarjoillaan, varastoidaan ja/tai kuljetetaan.

Mistä löydän tietoa voimassaolevista koronarajoituksista?

Voimassa olevat rajoitukset ja niiden tulkintoja on koottu kattavasti Avin usein kysyttyä (=UKK) -sivuille.

Alueellista tautitilannetta arvioi Kymsote.

Koronavirustilanteen aiheuttamat vaikutukset elintarvikehuoneistojen toimintaan löytyvät Avin ja STM:n nettisivuilta. Käytännön ohjeita myös Työ – ja elinkeinoministeriön nettisivuilta.

Ravintoloiden omavalvonta ja vastuullinen toiminta on jatkossakin keskeistä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Yleiset toimintaohjeet elintarvikehuoneistoihin liittyen

Elintarviketoiminnan aloittamisesta ja toiminnan oleellisesta muuttamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnan rekisteröintiä varten kunnan elintarvikevalvojalle viimeistään 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Myös toiminnan keskeyttämisestä ja toiminnan loppumisesta tulee tehdä viivytyksettä ilmoitus.

Rekisteröitymiseen löydät lisätietoa Kouvolan kaupungin elintarvikevalvonnan lomakkeet sivulta.

Elintarvikevalvontaan on kuitenkin hyvä olla yhteydessä jo tilojen ja toimintojen suunnitteluvaiheessa, jotta toimijaa voidaan neuvoa tilojen soveltuvuuteen ja riittävyyteen liittyvissä asioissa.

Jos muutat toimintaasi tai otat verkkokaupan käyttöön, niin tutustu seuraaviin Ruokaviraston ohjeisiin ja ota yhteyttä elintarvikevalvontaan. Mikäli aloitat valmistamaan ruokia kauppoihin, ole ensin yhteydessä elintarvikevalvontaan. Lue lisää Ruokaviraston sivuilta.

Toimija vastaa siitä, että elintarvikehuoneisto on elintarvikelainsäädännön mukainen.

Elintarvikkeiden kuljetus poikkeusolojen aikana

Kuljetuksessa tulee huolehtia, että kuljetusvälineet ovat puhtaita, elintarvikkeet asianmukaisesti pakattu ja elintarvikkeiden lämpötilan hallinnasta huolehditaan kuljetuksen aikana (kylmä ruoka enintään 6 °C, kuuma ruoka vähintään 60 °C).

Lue lisää kuljetuksesta poikkeusoloissa Ruokaviraston nettisivuilta.

Elintarvikelaitokset

Elintarvikelaitokset ovat riskeiltään suurempia elintarvikehuoneistoja, joissa tuotetaan tai käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita kuten esimerkiksi liha-alanlaitos.

Laitoksille tulee hakea hyväksyntä terveysvalvonnasta 60 vrk ennen toiminnan aloittamista. Laitos hyväksynnän vaativat myös ne elintarvikevarastot, jossa eläimistä saatavia elintarvikkeita varastoidaan yli 48 tuntia ja josta elintarvikkeet toimitetaan toiseen laitokseen.

Liikkuva elintarvikehuoneisto

Liikkuvalla elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan siirrettävää tai väliaikaista tilaa, josta myydään tai tarjoillaan elintarvikkeita. Tällaisia ovat esimerkiksi myyntiautot, telttakatokset ja kojut.

Liikkuva elintarvikehuoneistotoiminta tulee ilmoittaa toimijan kotikunnan elintarvikevalvontaan. Kun ilmoitus on tehty, elintarviketoimija voi harjoittaa toimintaansa myös muiden kuntien alueella.

Ilmoituksen tekoon löydät tarvittavat lisätietoa Kouvolan kaupungin elintarvikevalvonnan lomakkeet sivulta.

Toisen kunnan alueella myymisestä tulee tiedottaa kyseisen kunnan viranomaisia. Tiedotus tulee tehdä 4 vuorokautta ennen myyntipäivää.

Virtuaalihuoneisto

Virtuaalihuoneistolla tarkoitetaan elintarvikehuoneistoa, jossa ei fyysisesti käsitellä elintarvikkeita. Tällaisia ovat esimerkiksi agentuuriliikkeet, jotka harjoittavat elintarvikkeiden vienti- ja tuontikauppaa sekä sellaiset toimijat, jotka vastaanottavat, välittävät tai luovuttavat elintarvikkeita esimerkiksi puhelimen tai internetin välityksellä tehtyjen tilausten perusteella ilman, että elintarvikkeet varsinaisesti ovat koskaan toimijan itsensä hallussa.

Virtuaalihuoneistosta tulee ilmoittaa toimijan kotikunnan elintarvikevalvontaan 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista.

Ilmoituksen tekoon löydät lisätietoa Kouvolan kaupungin elintarvikevalvonnan lomakkeet sivulta.

Omavalvonta

Elintarvikealan toimijalla tulee olla järjestelmä, jolla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että elintarvike ja sen käsittely täyttävät elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset. Toimijan on kirjattava omavalvonnan tulokset riittävällä tarkkuudella. Järjestelmän tulee olla toimintaan nähden riittävä.

Toimijan tulee varmistua, että työntekijät tunnistavat työhönsä liittyvät riskit ja osaavat toimia niin ettei elintarvikkeet aiheuta vaaraa kuluttajille. Vastuu toiminnasta on aina toiminnanharjoittajalla.Päivitetty 30.7.2021

Sivun alkuun