Elintarvikehuoneisto on rakennus tai muu tila, jossa elintarvikkeita:
käsitellään tai valmistetaan, myydään, tarjoillaan, varastoidaan ja/tai kuljetetaan.

Aluehallintoviraston ohje ravintoloille on päivitetty

Aluehallintoviraston ohje ravintoloille on päivitetty 13.7.2020 voimaan tulleiden rajoitusten mukaiseksi. Ohje sisältää tietoa mm. ravintolan asiakkaiden ohjeistuksesta, asiakaspaikkojen määrästä ja sijoittamisesta sekä ruoka- ja juomatarjoilusta.

Seuraa tilannetta myös Työ – ja elinkeinoministeriön nettisivuilta.

Elintarvikehuoneistotoiminnan aloittamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan elintarvikevalvojalle viimeistään 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Myös toimijan vaihtumisesta, toiminnan olennaisesta muutoksesta ja toiminnan loppumisesta tulee tehdä ilmoitus.

Toimija vastaa siitä, että elintarvikehuoneisto on elintarvikelainsäädännön mukainen.

Terveysvalvontaan on kuitenkin hyvä olla yhteydessä jo tilojen ja toimintojen suunnitteluvaiheessa, jotta toimijaa voidaan neuvoa tilojen soveltuvuuteen ja riittävyyteen liittyvissä asioissa.

Elintarvikeyrityksen toiminnan keskeyttämisestä tulee normaalisti ilmoittaa terveysvalvontaan. Koronaepidemian aikana ei elintarvikeyrityksen toiminnan keskeyttämisestä tarvitse ilmoittaa erikseen, jos keskeytys kestää alle 6 kk.

Rajoituksia lievennettiin lisää 13.7.2020 alkaen. Lisätietoa löytyy avin nettisivuilta.

Ravintoloiden toiminnan rajoituksia lievennettiin 22.6.2020 alkaen, mutta hyvän hygienian huomioiminen ja turvaetäisyyksien ylläpitäminen on edelleen toiminnan keskeinen lähtökohta. Ravintoloiden omavalvonta ja vastuullinen toiminta on jatkossakin keskeistä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Rajoituksia purettiin 1.6.2020 alkaen valtioneuvoston 6.5.2020 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti niin, että asiakkaita ja ravintoloiden ja kahviloiden henkilökuntaa suojataan koronavirustartunnalta ja estetään tartuntojen leviäminen. Hallituksen esityksen mukaan ravintoloiden toimintaa koskevista rajoituksista säädettiin 1.6.2020 alkaen tartuntatautilain määräaikaisella muutoksella.

Tarjoilupaikat lounasruokaloita lukuunottamatta suljettiin 4.4.2020- 31.5.2020. Valmiiden ruoka-annosten ulosmyynti asiakkaille ja kuljetus on kuitenkin edelleen sallittua. Jos muutat toimintaasi tai otat verkkokaupan käyttöön, niin tutustu seuraaviin Ruokaviraston ohjeisiin ja ota yhteyttä elintarvikevalvontaan. Mikäli aloitat valmistamaan ruokia kauppoihin, ole ensin yhteydessä elintarvikevalvontaan. Lue lisää Ruokaviraston sivuilta.

Elintarvikkeiden kuljetus koronaepidemian aikana

Ruoka-annosten kuljetustoimintaan ei tarvita koronaepidemian aikana erillistä lupaa. Helpotus on voimassa tämän poikkeusolon aikana.

Kuljetuksessa tulee huolehtia, että kuljetusvälineet ovat puhtaita, elintarvikkeet asianmukaisesti pakattu ja elintarvikkeiden lämpötilan hallinnasta huolehditaan kuljetuksen aikana (kylmä ruoka enintään 6 °C, kuuma ruoka vähintään 60 °C). Aterioiden toimittamisessa on pyrittävä välttämään työskentelyä asiakkaan välittömässä läheisyydessä.

Lue lisää kuljetuksesta poikkeusoloissa Ruokaviraston nettisivuilta.

Elintarvikelaitokset

Elintarvikelaitokset ovat riskeiltään suurempia elintarvikehuoneistoja, joissa tuotetaan tai käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita kuten esimerkiksi liha-alanlaitos.

Laitoksille tulee hakea hyväksyntä terveysvalvonnasta 60 vrk ennen toiminnan aloittamista. Laitos hyväksynnän vaativat myös ne elintarvikevarastot, jossa eläimistä saatavia elintarvikkeita varastoidaan yli 48 tuntia ja josta elintarvikkeet toimitetaan toiseen laitokseen.

Liikkuva elintarvikehuoneisto

Liikkuvalla elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan siirrettävää tai väliaikaista tilaa, josta myydään tai tarjoillaan elintarvikkeita. Tällaisia ovat esimerkiksi myyntiautot, telttakatokset ja kojut.

Liikkuva elintarvikehuoneistotoiminta tulee ilmoittaa toimijan kotikunnan elintarvikevalvontaan. Kun ilmoitus on tehty, elintarviketoimija voi harjoittaa toimintaansa myös muiden kuntien alueella.

Toisen kunnan alueella myymisestä tulee tiedottaa kyseisen kunnan viranomaisia. Tiedotus tulee tehdä 4 vuorokautta ennen myyntipäivää.

Virtuaalihuoneisto

Virtuaalihuoneistolla tarkoitetaan elintarvikehuoneistoa, jossa ei fyysisesti käsitellä elintarvikkeita. Tällaisia ovat esimerkiksi agentuuriliikkeet, jotka harjoittavat elintarvikkeiden vienti- ja tuontikauppaa sekä sellaiset toimijat, jotka vastaanottavat, välittävät tai luovuttavat elintarvikkeita esimerkiksi puhelimen tai internetin välityksellä tehtyjen tilausten perusteella ilman, että elintarvikkeet varsinaisesti ovat koskaan toimijan itsensä hallussa.

Virtuaalihuoneistosta tulee ilmoittaa toimijan kotikunnan elintarvikevalvontaan 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista.

Omavalvonta

Elintarvikealan toimijalla tulee olla järjestelmä, jolla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että elintarvike ja sen käsittely täyttävät elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset. Toimijan on kirjattava omavalvonnan tulokset riittävällä tarkkuudella. Järjestelmän tulee olla toimintaan nähden riittävä.

Toimijan tulee varmistua, että työntekijät tunnistavat työhönsä liittyvät riskit ja osaavat toimia niin ettei elintarvikkeet aiheuta vaaraa kuluttajille. Vastuu toiminnasta on aina toiminnanharjoittajalla.Päivitetty 17.7.2020