Uimavesi on käytännössä kaikkea uimiseen käytettyä vettä niin uimarannoilla, talviuimapaikoilla kuin uima-altaissa. Kouvolan kaupungin terveysvalvonta seuraa ja valvoo uima- allasveden laatua Kouvolassa ja Iitissä.

Uimavesien laadulle on Suomessa asetettu terveysperusteisia laatuvaatimuksia ja -suosituksia. Tämä siksi, että uimavedet olisivat käyttäjilleen turvallisia. Yleiseen käyttöön tarkoitettu uimarannan, talviuintipaikan ja -altaan vettä valvotaan säännöllisesti. Laadun valvontaa tekee kunnan terveydensuojeluviranomainen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran ohjauksessa. Laatua koskevasta lainsäädännöstä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. 

Uimavesi

Kesäinen kuva Valkealan Särkkien uimarannalta.
Valkealan Särkkien uimaranta.

EU-uimarannoilta otetaan uimakaudella (15.6.–31.8.) vähintään neljä näytettä. Muilta yleisiltä uimarannoilta otetaan uimakaudella normaalisti 3 näytettä.

Talviuinnista puhutaan kun kyse on muusta kuin kesäajalle määritetystä uimakaudesta. Talviuintiajankohdan määrittää tarkemmin uimapaikan omistaja. Yleensä talviuintikauden ajankohta on lokakuusta huhtikuuhun.

Lisätietoa Kouvolan ja Iitin alueen uimarantaveden laadusta ja mahdollisista käyttörajoituksista.

Yleistä tietoa uimavedestä ja sen valvonnasta on saatavilla Valviran internet-sivuilla.

Allasvesi

Vesinäytteenottohetki Kuusankosken uimahallilla

Uima-allasvesi on yleisen uimalan, uimahallin, kylpylän sekä yleisen virkistymis-, kuntoutus- ja hieronta-altaan vettä. 

Altaan ylläpitäjän on järjestänyt allasveden kierrätyksen, korvausveden oton ja poistoveden käsittelyn sekä desinfioinnin siten, että asetuksen mukaiset laatuvaatimukset täyttyvät altaan kaikissa osissa kävijämäärästä riippumatta.

Terveysvalvonta ottaa altaista näytteet vähintään neljä kertaa vuodessa. Näytemääriä lisätään kävijämäärän ja veden yleisen laadun mukaan. 

Allasveden näytetulokset ovat nähtävillä allasosaston ilmoitustaululla.

Yleistä tietoa allasvedestä ja sen valvonnasta on saatavilla Valviran internet-sivuilla.

Päivitetty 25.6.2020