Uimavesi on käytännössä kaikkea uimiseen käytettyä vettä niin uimarannoilla, talviuimapaikoilla kuin uima-altaissa. Kouvolan kaupungin terveysvalvonta seuraa ja valvoo uima-allasveden laatua Kouvolassa.

Uimavesien laadulle on Suomessa asetettu terveysperusteisia laatuvaatimuksia ja -suosituksia. Tämä siksi, että uimavedet olisivat käyttäjilleen turvallisia. Yleiseen käyttöön tarkoitetun uimarannan, talviuintipaikan ja -altaan uimavedet ovat säännöllisesti valvottuja. Laadun valvontaa tekee kunnan terveydensuojeluviranomainen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran ohjauksessa. Laatua koskevasta lainsäädännöstä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. 

Uimavesi

Valkealan Särkkien uimaranta.

EU-uimarannoilta otetaan uimakaudella (15.6.–31.8.) vähintään neljä näytettä. Muilta yleisiltä uimarannoilta otetaan uimakaudella normaalisti 3 näytettä.

Talviuinnista puhutaan kun kyse on muusta kuin kesäajalle määritetystä uimakaudesta. Talviuintiajankohdan määrittää tarkemmin uimapaikan omistaja. Yleensä talviuintikauden ajankohta on lokakuusta huhtikuuhun.

Lisätietoa Kouvolan uimarantaveden laadusta ja mahdollisista käyttörajoituksista.

Allasvesi

Vesinäytteenottohetki Kuusankosken uimahallilla

Uima-allasvesi on yleisen uimalan, uimahallin, kylpylän sekä yleisen virkistymis-, kuntoutus- ja hieronta-altaan vettä. 

Altaan ylläpitäjän on järjestänyt allasveden kierrätyksen, korvausveden oton ja poistoveden käsittelyn sekä desinfioinnin siten, että asetuksen mukaiset laatuvaatimukset täyttyvät altaan kaikissa osissa kävijämäärästä riippumatta.

Terveysvalvonta ottaa altaista näytteet vähintään neljä kertaa vuodessa. Näytemääriä lisätään kävijämäärän ja veden yleisen laadun mukaan. 

Allasveden näytetulokset ovat nähtävillä allasosaston ilmoitustaululla.

Päivitetty 3.4.2024

Sivun alkuun