Osallistuvalla budjetoinnilla tarkoitetaan toimintatapaa, jossa kuntalaiset päättävät tietyn rahasumman käytöstä. Osallistuvaa budjetointia voidaan käytännössä toteuttaa monella eri tavalla.

Vuoden 2023 hankkeet

Ensimmäiset toteutettavat hankkeet on valittu syyskuussa, ja rahoitusta myönnetty neljälle hankkeelle yhteensä 93 500 euroa:

  • Fresbeegolfrata Pioneeripuistoon: 9 500 euroa
  • Muraalit Kouvolaan: Kauppapuiston muuntamo, 10 000 euroa ja Katutaidekontti, 10 000 euroa
  • Aktiivipuistot: Valkealan ulkokuntoiluportaiden jatkaminen, 20 000 euroa ja Ulkokuntoilupaikka Myllykoski, 20 000 euroa
  • Välituntivälineet kouluihin, 4 aluetoimikuntaa, 24 000 euroa.

Hankkeiden valintaa edelsi pitkä prosessi

Kouvolan kaupunki toteutti 2.–20.3.2022 Kohenna Kouvola -kyselyn, jolla kerättiin ideoita osallistuvan budjetoinnin pilottikauteen. Ideoita tuli 161, joista luonnon monimuotoisuusideoita oli 21, aluetoimikuntien ideoita 111 ja muita ideoita 29. Ideoiden kohteita olivat muun muassa:

  • luonnonpolut, puistot ja leikkikentät
  • liikuntapalvelut, liikenne, kadut, tiet ja pihat
  • koirapuistot, tapahtumat, tontit ja kaavoitus, palvelut, pyörätiet, jätehuolto ja muut.

Kesällä 2022 kaupungin sisäinen poikkihallinnollinen tiimi kävi ideat läpi. Lisäksi toimialoille ja aluetoimikunnille jaettiin hankeideat kommentoitavaksi. Lokakuussa 2022 pidettiin työpaja aluetoimikuntien puheenjohtajille ja viestintävastaaville sekä toimialojen vastuuhenkilöille. Tämän pohjalta valittiin alustavat pilotit, joita työstettiin. Samaan aikaan viranhaltijat valmistelivat päätöksentekoon osallistuvan budjetoinnin toimintamallia. Ennen kuin päätös rahoitettavista hankkeista tehtiin, keskustelua käytiin vielä myös esimerkiksi kyläyhteisöjen kanssa.

Nuorten osallistuva budjetointi 2023

Tietoa nuorisopalveluiden ja nuorisovaltuuston toteuttamasta nuorten osallistuvasta budjetoinnista seuraavan sivulinkin kautta: Nuorten osallistuva budjetointi 2023

Päivitetty 2.4.2024

Sivun alkuun