Ruokamyrkytys on ravinnon tai juoman kautta saatu sairastuminen. Elintarvike- ja vesivälitteisellä epidemialla tarkoitetaan tiettynä aikana ja tietyllä alueella tapahtuneita useampia sairastumisia, joilla on yhteinen elintarvike- tai vesialtistuslähde.

Ilmoita ruokamyrkytys- tai epidemiaepäilystä aina alueesi terveysvalvontaan. Ilmoitus tulee tehdä mahdollisimman nopeasti, jotta myrkytyksen syy voidaan selvittää ja jatkossa pienentää niiden riskiä.

Ilmoita ruokamyrkytysepäilystä

Ilppa-ilmoituspalvelun kautta voit tehdä sairastumis- ja haittaepäilyilmoitukset

  • Sairastumisesta tai muusta terveyshaittaepäilystä, jonka epäillään aiheutuneen elintarvikkeesta, talousvedestä tai uimavedestä. Esimerkiksi ruokamyrkytys tai allerginen reaktio.
  • Haitasta, joka on havaittu elintarvikkeessa, talousvedessä tai uimavedessä. Esimerkiksi vierasesineet elintarvikkeessa tai poikkeava haju talousvedessä. 

Ilmoituksen epäillystä ruokamyrkytyksestä tai uimavedestä saaduista oireista voit tehdä myös suoraan terveysvalvontaan soittamalla arkisin klo 8-16, p. 020 615 11 (vaihde).

Jos epäilet ruokamyrkytystä, ota yhteyttä myös yritykseen, josta epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen.

Mikä on ruokamyrkytys?

Ruokamyrkytys on ruoan tai talousveden välityksellä saatu tartunta tai infektio. Ruokamyrkytyksen aiheuttajana voi olla esimerkiksi virukset, bakteerit, sienet, loiset tai ruokaan joutuneet myrkylliset aineet.

Ruokamyrkytyksen oireet alkavat usein ensimmäisen vuorokauden aikana elintarvikkeen nauttimisesta. Myrkytyksestä riippuen oireita voi kuitenkin ilmaantua vasta päivien tai jopa viikkojen kulutta tartuntahetkestä. 

Lisää tietoa ruokamyrkytyksistä ja niiden aiheuttajista löytyy sekä Ruokaviraston nettisivuilta että Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen nettisivuilta.

Vesiepidemiat – talous- tai uimavesi

Ruokamyrkytyksen kaltaiset oireet voivat olla peräisin myös vedestä. Tähän voi olla syynä talousveden tai uimaveden mikrobiologinen tai kemiallinen likaantuminen. Myös ilmateitse leviävän legionellabakteerin kasvaminen kiinteistöjen tai teollisuuden vesijärjestelmissä voi aiheuttaa sairastumisen. Vesiepidemian selvitysvastuu on aina kunnan terveydensuojeluviranomaisella. Vesiepidemioista löytyy lisätietoa Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen nettisivuilta.


Päivitetty 3.4.2024

Sivun alkuun