Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ohjaa vahvasti yhteistyöhön vanhempien kanssa ja heidän tukemiseensa kasvatustyössä. Tämän sekä suunnitelman sisältämien muiden tavoitteiden toteuttamiseen on paneuduttu jo muutaman vuoden ajan lasten ja nuorten kanssa työskentelevien, Kouvolan omien, Kymenlaakson hyvinvointialueen ja järjestöjen ammattilaisten yhteisissä verkostoissa.

Hyvinvointikirjeellä tuetaan lapsia, nuoria ja huoltajia

Neljä kertaa lukuvuodessa ilmestyvässä hyvinvointikirjeessä tuodaan pohdittavaksi erilaisia asioita ja ilmiöitä, joita perheiden toivotaan pysähtyvän pohtimaan yhdessä. Kirje on yksi tapa tukea lasten ja nuorten hyvinvointia sekä huoltajia kasvatuksessa ja kulkea rinnalla arjessa.

Hyvinvointikirje jaetaan varhaiskasvatuksen ja 1.-2. -luokkalaisten kautta koteihin paperisena. Sitä vanhempien lasten ja nuorten huoltajille kirje on jaettu sähköisenä Wilma-tiedotteena ja on luettavissa tältä sivulta.

Vuoden 2022 ensimmäisen hyvinvointikirjeen teema on hyvinvointi digimaailmassa – tasapainoa digiarkeen. Syksyn hyvinvointikirjeiden teemoina olivat hyvän huomaaminen sekä lukeminen.

Hyvinvointia digimaailmassa – tasapainoa digiarkeen

Lähes jokainen meistä käyttää internetiä ja somea. Älylaitteita vilkaistaan useita kertoja päivässä. Omaa digihyvinvointia voi pohtia miettimällä, kuinka paljon ja miksi käytämme teknologiaa. Parhaimmillaan digitaliset laitteet vahvistavat yhteenkuuluvuutta ja ihmissuhteita, kehittävät ajattelua ja luovuutta sekä antavat hankalissa tilanteissa vertaistukea.

Lapset kiinnostuvat älylaitteiden käytöstä ja iän myötä niiden rooli kasvaa. Ei ole yhtä oikeaa tapaa käyttää digitaalisia palveluja ja mediaa. Siksi vanhemman on hyvä tarkkailla nuorten jaksamista ja digilaitteiden tuottamaa ärsyketulvaa. Pelit ja sovellukset koukuttavat ja siksi nuoret tarvitsevat vanhempien tukea itsesäätelyyn ja median käytön rajoittamiseen. Vanhemman ei tarvitse olla supertaitava digiasioissa. On riittävää, että vanhempi kiinnostuu, kuuntelee nuorta ja vahvistaa nuoren turvataitoja digimaailmassa.

Somevinkkejä varhaiskasvatusikäisen huoltajalle

 1. Lapset kaipaavat vuorovaikusta aikuisten kanssa. Lukekaa kirjoja, harrastakaa ja puuhailkaa yhdessä ilman digilaitteita.
 2. Vähennä informaatiotulvaa hiljentämällä turhat ilmoitukset omista laitteistasi.
 3. Pitäkää kiinni ikärajoista ja lapselle soveltuvista peleistä.
 4. Pidä huoli, että lapsi käyttää digilaitetta yhdessä aikuisen kanssa, ei ilman valvontaa.
 5. Ennakoi lapsesi median käyttöä.
 6. Varmista, ettei lapsi kohtaa sopimatonta materiaalia.
 7. Muistathan kysyä lapseltasi luvan, jos haluat julkaista hänestä otettuja kuvia.

Somevinkkejä eskari- ja alakouluikäisen huoltajalle

 1. Lapset kaipaavat vuorovaikusta aikuisten kanssa. Lukekaa kirjoja, harrastakaa ja puuhailkaa yhdessä ilman digilaitteita.
 2. Päättäkää aikarajat digilaitteiden parissa vietettävälle ajalle.
 3. Pitäkää kiinni ikärajoista ja lapselle soveltuvista peleistä.
 4. Seuraa lapsesi viestiliikennettä. Opetelkaa yhdessä digilaitteen käyttöä ja käyttäytymissääntöjä.
 5. Pohtikaa, onko lapsella välttämätöntä olla oma kännykkä. Tutustu lasten kellopuhelimiin.
 6. Lapset tarvitsevat riittävät yöunet. Rauhoittukaa ajoissa iltapuuhiin. Vähennä iltaisin älylaitteen sinistä valoa, joka on unelle haitallista.
 7. Muistathan kysyä lapseltasi luvan, jos haluat julkaista hänestä otettuja kuvia.

Millaiset olisivat teidän perheenne somepelisäännöt? Vinkkejä perheen somen käyttöön yläkouluikäisen huoltajalle

 1. Kysele nuorelta ja opi itsekin somesta lapsesi kautta.
 2. Nuoret kaipaavat vuorovaikutusta aikuisten kanssa. Viettäkää digilaitteeton tunti tai ilta. Mitä voisitte tehdä silloin yhdessä?
 3. Rauhoittukaa ajoissa iltapuuhiin. Vähennä iltaisin älylaitteen sinistä valoa, joka on unelle haitallista.
 4. Nuoret tarvitsevat riittävät yöunet. Perustakaa perheelle yhteinen kännykkäparkki yöksi. Sulje perheen netti yöksi.
 5. Keskustelkaa ikä- ja aikarajoista.
 6. Keskustele nuoresi kanssa, millaiset ovat hyvät käytöstavat somessa. Miten toimitaan, jos kohtaa kiusaamista tai häiritsevää materiaalia?
 7. Sopikaa yhdessä, mitä tietoja ja millaisia kuvia tai kommentteja someen voi laittaa. Muistathan kysyä nuorelta luvan, jos haluat julkaista hänestä otettuja kuvia.

Vinkkejä kiinnostuneille

Hyvinvointia digiajassa – Mannerheimin Lastensuojeluliitto (mll.fi)
Lapsi sosiaalisessa mediassa – Mannerheimin Lastensuojeluliitto (mll.fi)
Digihyvinvointi-testi – Nuortennetti

Jos haluat lukea hyvinvointikirjeet pdf:nä, löydät ne tämän sivun Liitteet -osiosta.

Päivitetty 10.1.2023

Sivun alkuun