Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ohjaa vahvasti yhteistyöhön vanhempien kanssa ja heidän tukemiseensa kasvatustyössä. Tämän sekä suunnitelman sisältämien muiden tavoitteiden toteuttamiseen on paneuduttu jo muutaman vuoden ajan lasten ja nuorten kanssa työskentelevien, Kouvolan omien, Kymsoten ja järjestöjen ammattilaisten yhteisissä verkostoissa.

Hyvinvointikirjeellä tuetaan lapsia, nuoria ja huoltajia

Neljä kertaa lukuvuodessa ilmestyvässä hyvinvointikirjeessä tuodaan pohdittavaksi erilaisia asioita ja ilmiöitä, joita perheiden toivotaan pysähtyvän pohtimaan yhdessä. Kirje on yksi tapa tukea lasten ja nuorten hyvinvointia sekä huoltajia kasvatuksessa ja kulkea rinnalla arjessa.

Hyvinvointikirje jaetaan varhaiskasvatuksen ja 1.-2. -luokkalaisten kautta koteihin paperisena. Sitä vanhempien lasten ja nuorten huoltajille kirje on jaettu sähköisenä Wilma-tiedotteena ja on luettavissa tältä sivulta.

Pistetään positiivinen kierre Kouvolassa eteenpäin!

Ensimmäisen hyvinvointikirjeen teema on hyvän huomaaminen ja myönteisten tunteiden vahvistaminen perheessä. Myönteiset tunteet, kuten ilo, huvittuneisuus, rauha tai innokkuus, ovat hyvinvointimme perusta.

Hyvä harjoitus myönteisten tunteiden vahvistamiseen on kiinnittää erityistä huomiota niihin viikon ajan, esimerkiksi näin:

  1. Käytä myönteisiä sanoja lapsesi tai nuoresi kanssa. Laita sanat esille esimerkiksi jääkaapin oveen.
  2. Pysähdy arjen pieniin hyviin hetkiin.
  3. Keskustele perheenjäsentesi kanssa. Mikä meni tänään hyvin? Koin iloa, kun… Olen kiitollinen, koska… Innostuin, kun… Tunnen ylpeyttä, kun…
  4. Jaa myönteisiä tunteita ja hetkiä kohtaamiesi ihmisten kanssa.

Tutkimusten mukaan myönteiset tunteet lisäävät sisäistä motivaatiota, mielen joustavuutta sekä auttavat meitä selviytymään kohtaamistamme muutoksista ja vaikeuksista, kuten vaikka koronpandemian yli.

Vinkkejä kiinnostuneille: Positiivinen kasvatus

Jos haluat lukea hyvinvointikirjeet pdf:nä löydät ne Liitteet-osiosta

Hyvinvointikirjekampanjan lisäksi on toteutettu erilaisia vanhemmuuden tuen iltoja ja tulossa on jatkossa myös lisää erilaisia yhteistyötapoja.

Päivitetty 3.12.2021