Lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen.

Jos lapsen vanhempi tai muu huoltaja on tyytymätön varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvästä toiminnasta herää kysymyksiä, kannattaa asian selvittämiseksi olla ensisijaisesti yhteydessä lapsen varhaiskasvatuspaikan henkilökuntaan tai varhaiskasvatusyksikön johtajaan.

Jos asiat eivät omassa varhaiskasvatuspaikassa selviä keskustellen, huoltaja voi tehdä asiasta varhaiskasvatuslain mukaisen muistutuksen (54§ 540/2018) toiminnasta vastaavalle varhaiskasvatusyksikön johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuspäällikölle.

Muistutuksen tekeminen

Muistutus tehdään pääsääntöisesti kirjallisesti ja osoitetaan Kouvolan kaupungin varhaiskasvatuspalveluille. Muistutuksen voi tehdä tulostettavalle lomakkeelle tai vapaamuotoisena kirjeenä ja toimitetaan kaupungin kirjaamoon. Jos muistutus sisältää arkaluonteisia tietoja (esim. lapsen terveyteen tai tuen tarpeeseen liittyviä tietoja), sähköpostin käyttö ei ole suositeltavaa.

Muistutuksessa asiakas kertoo mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mihin asiaan tai asioihin on tyytymätön. Muistutuksen tekemiseen ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian.

Jos muistutus koskee yksityistä varhaiskasvatusta, tulee muistutus tehdä ensisijaisesti muistutuksen kohteena olevan toimipaikan vastuuhenkilölle.

Muistutuksen käsittely

Muistutus käsitellään noin kuukauden kuluessa muistutuksen tekemisestä. Poikkeuksena on vakiintunut loma-aika, jolloin vastausaika saattaa olla pidempi. Jos asian selvittäminen vaatii pidemmän ajan, ilmoitetaan arvioitu käsittelyaika muistutuksen tekijälle.

Muistutukseen annetaan perusteltu vastaus, josta selviää, miten muistutusasiaa on selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on mahdollisesti johtanut. Muistutukseen annettuun vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

Päivitetty 21.2.2024

Sivun alkuun