Oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos hänen ollessa 1.-2 luokalla koulumatka ylittää 3 km ja hänen ollessaan vanhempi koulumatka ylittää 5 km. Esiopetusikäisellä oppilaalla oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos matka on yli 5 km. Oppilaan koulumatka lasketaan väestörekisteriin merkitystä vakinaisesta osoitteesta lähikouluun, lyhintä kävelyreittiä pitkin. Oikeus kuljetukseen voi syntyä myös koulumatkan vaarallisuuden tai vaikeuden ja rasittavuuden perusteella.

Koulukuljetus pyritään järjestämään ensisijaisesti linja-autolla. Jos linja-autoliikennettä ei kulje kohtuullisen kävelymatkan etäisyydellä kotiosoitteesta, järjestetään koulukuljetus taksilla.

Esiopetukseen on mahdollista hakea saattoavustusta tai kuljetusta. Esioppilaiden kuljetus toteutetaan juuri ennen esikoulun alkamista ja kotiinkuljetus toteutetaan heti esiopetuksen jälkeen. Hoidon tarpeessa oleville esioppilailla ei siis ole mahdollisuutta saada kuljetusta. Kuljetus tapahtuu taksilla saattaen vaihtaen eli vanhemman tulee olla vastaanottamassa esioppilasta.

Harkinnanvaraista koulukuljetusta lukuvuodelle 2020 – 2021 tulee hakea 24.4.2020 mennessä. Koulukuljetushakemukset löytyvät tämän sivun kohdasta Liitetiedostot tai niitä saa koulustanne. Koulukuljetushakemus lähetetään täytettynä koululle mahdollisin liittein varustettuna. Päätöksen saatte kotiinne kesäkuun aikana. Kuljetusaikataulut valmistuvat koulun alkuun mennessä ja saatte tiedon kuljetusajoista koulun kautta.

Tarkemmat tiedot koulukuljetusperiaatteista löytyvät liitteestä. Kun sinulla on kysyttävää koulumatkaan liittyvissä asioissa, ole yhteydessä lapsesi koulun rehtoriin.

Päivitetty 5.10.2020