Luokkamuotoista erityisopetusta voi saada joko alueellisessa pienryhmässä tai kaupunkitason erityisluokalla.

Erityisen tuen piirissä olevan oppilaan opetus pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan hänen lähikoulussaan tarkoituksenmukaisin tukitoimin. Mikäli oppilas tarvitsee enemmän tukea kuin omassa koulussa on mahdollista antaa, voidaan opetus järjestää joko alueellisessa pienryhmässä tai kaupunkitason erityisluokassa.

Alueelliset pienryhmät

Alueellisessa pienryhmässä voi opiskella 10 oppilasta, jotka tarvitsevat koulunkäynnissä runsaasti tukea. Oppilaalla tulee olla päätös erityisestä tuesta ja pienryhmäpaikasta, että hän voi siirtyä opiskelemaan pienryhmään. Pienryhmässä työskentelee erityisluokanopettaja ja koulunkäynninohjaaja.

Kaupunkitason erityisluokat

Kaupunkitason erityisluokkiin on mahdollista ohjata oppilaita koko kaupungin alueelta. Oppilaat kuuluvat pääsääntöisesti pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin ja luokkakoko voi olla 6-10 oppilasta. Oppilaiden opetukselliset tarpeet ovat näissä luokissa suuria ja oppilaiden hyväksi tehdään työtä hoitavien ja kuntouttavien tahojen kanssa.

Kaupunkitason erityisluokissa tavoitteena on tarjota oppilaille kuntouttava oppimisympäristö, jossa heillä on mahdollisuus oppia ja kasvaa omien edellytystensä mukaisesti. Kaupunkitason erityisluokassa työskentelee erityisluokanopettaja ja tarvittava määrä koulunkäynninohjaajia.

  • Viialan koulu, esiopetus – 9. lk: oppilaille joilla on kielenkehityksen erityisvaikeus tai kuulovamma
  • Mansikkamäen koulu, esiopetus – 9. lk: autismiopetus
  • Tähteenkadun koulun Tähteenkadun toimipiste, esiopetus – 9. lk: oppilaille joilla on lievä tai keskivaikea kehitysvamma, teack-ryhmä (autismin kirjo)
  • Tähteenkadun koulun Carean toimipiste, esiopetus – 10. lk: toiminta-alueittain toteutettavaa opetusta erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille
  • Sarkolan koulun Kotikallion yksikkö, 6 oppilaspaikan erityisyksikkö, joka tarjoaa opetusta vaativaa erityistä tukea tarvitseville oppilaille

Päivitetty 7.12.2023

Sivun alkuun