Opiskeluhuollolla tarkoitetaan koulu- ja oppilaitosyhteisössä tehtävää työtä, jolla pyritään edistämään oppilaan ja opiskelijan oppimista sekä psyykkistä ja fyysistä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia.

Opiskeluhuolto koostuu yhteisöllisestä ja yksilökohtaisesta opiskeluhuollosta. Koko oppilaitosyhteisöä tukeva ehkäisevä yhteisöllinen työ on opiskeluhuollon ensisijainen toteuttamismuoto. Yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon sisältyvät opiskeluhuollon kuraattorin, psykologin, terveydenhoitajan ja lääkärin palvelut sekä tapauskohtaisesti koottava monialainen asiantuntijaryhmä.

Opiskeluhuollon palveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollossa toimivia kuraattoreja, psykologeja, terveydenhoitajia ja lääkäreitä. Palvelut toimivat esiopetuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella. Palvelut ovat vapaaehtoisia, maksuttomia ja luottamuksellisia. Niihin ei tarvita lähetettä.

Yhteydenotto ja lisätiedot

Opiskeluhuollon työntekijät tavoitat soittamalla, tekstiviestillä ja sähköpostilla.

Yhteystiedot löydät Kymenlaakson hyvinvointialueen verkkosivuilta:

Lisätietoja ja apua saa tarvittaessa ottamalla yhteyttä esiopetusyksikön, koulun tai oppilaitoksen henkilökuntaan.

Päivitetty 6.3.2024

Sivun alkuun