Kouvolassa on 26 perusopetuksen koulua, joista yksi on ruotsinkielinen.

Lisäksi Kouvolassa toimii Kymenlaakson Steinerkoulu. Aikuiset voivat suorittaa Kouvolan iltalukiossa perusopetuksen oppimäärän.

Perusopetusta kehitetään oppilas edellä

Kouvolassa on käynnissä perusopetuksen uudistaminen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Perusopetusta halutaan kehittää oppilaslähtöiseksi, tiloja monikäyttöiseksi ja esi- ja alkuopetusta joustavaksi. Raskasta erityistä tukea pyritään keventämään ja tehostamaan.

Kaupunki on jaettu viiteen perhekeskusalueeseen (Kuusankoski-Jaala, Valkeala, Keskusta, Elimäki-Koria ja Inkeroinen-Myllykoski). Perusopetuksen uudistamistyötä on tehty samojen aluejakojen mukaan.

Erityinen tuki uudella tavalla

Tulevaisuudessa erityinen tuki suunnitellaan toteutettavaksi uudella tavalla. Erityisen vaativa tuki keskitettäisiin keskustaan ja jokaisella perhekeskusalueella toimisi alueellinen vaativan tuen osaamiskeskus. Kevyemmät tukiratkaisut tarjotaan koulukohtaisesti kuten tähänkin asti. Tällaisella rakenteella saadaan kevennettyä erityisesti raskaamman tuen järjestämistä ja keskittämään osaamista. Ykkösasia on turvata lapsen tarvitsema tuki ja yhtenäinen koulupolku.

Joustavaa esi- ja alkuopetusta

Tulevaisuudessa esiopetuksen ja ensimmäisten luokkien opetuksen raja hämärtyy. Ikää enemmän merkitsee lapsen koulukypsyys, kehittyminen ja taidot. Koulun aloittamisen kynnys madaltuu ja lapsi voi käydä koulua omatahtisesti ja edetä omien taitojensa mukaan. Tämä edellyttää tiivistä yhteistä suunnittelua varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kesken. Yhteistyötä tehdään tiiviisti myös lapsen lähipiirin kanssa.

Monikäyttöiset tilat palvelevat kaikkia kuntalaisia

Uudistyöhön sisältyy merkittävää uudisrakentamista sekä vanhojen, huonokuntoisten koulurakennusten sulkemisia. Uudet tilat tullaan rakentamaan pääosin monitoimitiloiksi, joihin voi sijoittua myös muita palveluja ja ne tarjoavat iltakäyttömahdollisuuksia eri toimijoille sekä liikunnan tarpeisiin. Myös järjestöt ja yhdistykset voivat hyödyntää tulevia tiloja.

Verkostoissa tehdään yhdessä

Kehittämistyötä on tehty moniammatillisesti ja poikkihallinnollisesti yhdessä. Työryhmissä on ollut mukana edustus kaupungin eri organisaatioista, oppilas- ja huoltajakyselyjen tuloksia on otettu huomioon ja työhön on osallistettu mm. nuorisovaltuusto ja eri yhteistyökumppaneita. Myös kasvatus- ja opetuslautakunta on tehnyt työtä rinnan virkamiesten kanssa.

Keskinen Sari

Asiakasvastaava
Torikatu 10, 45100 Kouvola
0404899340
Kasvatus ja opetus
Kouvolan kaupunki

Saksa Maija

Kehittämisvastaava
Torikatu 10, 45100 Kouvola
0206158429
0405562432
Kasvun ja oppimisen tuki
Kaupungintalo

Ojanen Kia

Kehittämisvastaava
Torikatu 10, 45100 Kouvola
0206155442
0404899242
Kasvun ja oppimisen tuki
Kaupungintalo

Hyytiä Satu

Asiakasvastaava
Torikatu 10, 45100 Kouvola
0206155985
0404832985
Kasvatus ja opetus
Kaupungintalo

Nikander Asta

Kehittämisvastaava
Torikatu 10, 45100 Kouvola
0206157612
0408667474
Kasvun ja oppimisen tuki
Kaupungintalo

Päivitetty 23.1.2024

Sivun alkuun