Varhaiskasvatusmaksu määräytyy lapsen hoitoajan, perheen koon ja huoltajien tulojen perusteella.

Maksuun vaikuttavista asioista sovitaan palvelusopimuksessa. Maksua varten tarvitaan huoltajien tuloselvitys sekä palkka- ja tulotodistukset kuukauden sisällä hoitosuhteen alkamisesta.

Jos perhe ei ilmoita tulojaan tai tulot ylittävät korkeimman maksun tulorajat, hoidosta veloitetaan korkein maksu.

Maksu voi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olla ensimmäisen lapsen osalta enintään 288 euroa kuukaudessa.

Maksuprosentit ja tulorajat

1.8.2020 alkaen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu saa olla enintään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta.

Perheen koko, henkilöäTuloraja, euroa/kkKorkein maksu%
2213610,70
3275610,70
4312910,70
5350210,70
6387410,70

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 144 eurolla jokaisesta seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Korkeimman maksun tulorajat

PerhekokoBruttotulot, euroa/kk
24827,59
35447,59
45820,59
56193,59
66565,59

Tuloselvitys

Tuloselvityksen voit tehdä sähköisesti eKouvola-palvelussa.

Voit myös tulostaa ja täyttää paperilomakkeen.
Jos olet yrittäjä, täytä myös yrittäjän tuloselvityslomake.

Palauta paperilomakkeet osoitteeseen
Varhaiskasvatus/asiakasmaksut
PL 85
45101 Kouvola

Päivitetty 8.9.2020