Varhaiskasvatusmaksu määräytyy lapsen hoitoajan, perheen koon ja huoltajien tulojen perusteella.

Maksuun vaikuttavista asioista sovitaan palvelusopimuksessa. Maksua varten tarvitaan huoltajien tuloselvitys sekä palkka- ja tulotodistukset kuukauden sisällä hoitosuhteen alkamisesta.

Jos perhe ei ilmoita tulojaan tai tulot ylittävät korkeimman maksun tulorajat, hoidosta veloitetaan korkein maksu.

Varhaiskasvatusmaksujen hyvitykset koronavirustilanteen aikana

Koronavirustilanteesta johtuvien poikkeusolojen aikana varhaiskasvatusmaksusta hyvitetään lapsen poissaolon ajalta kun

  • huoltajat järjestävät lapsensa hoidon itse yhtäjaksoisesti vähintään kahden viikon ajan
  • poissaolosta on ilmoitettu etukäteen varhaiskasvatusyksikköön
  • huhtikuun hyvitykset tulee hakea 30.4. mennessä ja toukokuun hyvitykset 31.5. mennessä
  • hyvitystä haetaan lomakkeella Asiakasmaksun muutoshakemus

Lisätietoja asiasta Ajankohtaista -sivullamme.

Tuloselvitys

Tuloselvityksen voit tehdä sähköisesti eKouvola-palvelussa.

Voit myös tulostaa ja täyttää paperilomakkeen.
Jos olet yrittäjä, täytä myös yrittäjän tuloselvityslomake.

Palauta paperilomakkeet osoitteeseen
Varhaiskasvatus/asiakasmaksut
PL 85
45101 Kouvola

Hoitoaikaperusteinen asiakasmaksu

Varhaiskasvatus, ei esiopetusta

Tuntirajat Maksu-% Korkein maksu tunnit ka.pv tunnit ka.vko
84 h/kk* 40 115,60 4 20
-106 h/kk 60 173,40 4-5 -25
107-146 h/kk 80 231,20 6-7 26-35
yli 146 h/kk 100 289,00 yli 7 yli 35

*Varhaiskasvatusoikeus 20 h/vko. Huoltaja kotona. Varhaiskasvatus määrittää hoitoajat.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus, maksuttoman esiopetuksen osuus 84 h/kk

Tuntirajat Maksu-% Korkein maksu tunnit ka.pv tunnit ka.vko
-22 h/kk 20 57,80 -1 -5
23-62 h/kk 40 115,60 2-3 5-15
yli 62 h/kk 60 173,40 yli 3 yli 15

Korkeimman maksun tulorajat

Perheen koko Bruttotulot/kk
2 4802,93
3 5413,93
4 5780,93
5 6147,93
6 6513,93

Päivitetty 27.4.2020