Kieliohjelmassa noudatetaan Kouvolan kaupungin esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Vieraiden kielten opetus alkaa 1. luokalla ja vapaaehtoinen kielten opiskelu 4. luokalla.

A1 ja A2 -kielet

Kouvolassa kaikki oppilaat aloittavat ensimmäisenä vieraana kielenä (A1) englannin 1. luokalla.

Oppilaat voivat valita vapaaehtoisen kielen (A2), joka voi olla ranska, saksa tai venäjä. Vapaaehtoinen kieli alkaa 4. luokalla. Ryhmän aloittaessa minimiryhmäkoko on 12 oppilasta. A2-kieltä opiskellaan 4.–9. luokilla 2 vuosiviikkotuntia. 8. ja 9. luokalla A2-kielen tunnit sisältyvät oppilaan valinnaisaineisiin.

B1 ja B2 -kielet

Ruotsin kieli (B1) aloitetaan kaikissa kouluissa 6. luokalla ja kieltä opiskellaan kaksi vuosiviikkotuntia. 7.–9. luokkien yhteenlaskettu vuosiviikkotuntimäärä on 4. Opiskelun jaksottaminen tapahtuu koulukohtaisesti.

8. luokalta alkava vapaaehtoinen kieli (B2) voi olla ranska, saksa tai venäjä. Ryhmä toteutuu, kun sen valitsee riittävä määrä oppilaita.

Mistä saan lisätietoa?

Lisätietoja kielivalinnoista saat omalta koululta.

Päivitetty 2.12.2020

Sivun alkuun