Kieliohjelmassa noudatetaan Kouvolan kaupungin esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Vieraiden kielten opetus alkaa 1. luokalla ja vapaaehtoinen kielten opiskelu 4. luokalla.

Kielipolku Kouvolassa

 • A1-kieli: englanti (kaikille alkaen 1.lk)
 • A2-kieli: ranska, saksa tai venäjä (alkaen 4.lk)
 • B1-kieli: ruotsi (kaikille alkaen 6.lk)
 • B2-kieli: ranska, saksa tai venäjä (alkaen 8.lk)

A2-kielten ja B2-kielten ryhmiä syntyy, mikäli riittävä määrä oppilaita valitsee kyseisen kielen. A2-kielen ryhmäkoko on aloitettaessa oltava 15 oppilasta.

A2- Kielivalinnat Kouvolassa

A2-kieli on neljänneltä luokalta alkava ja peruskoulun loppuun saakka jatkuva vapaaehtoinen kieli. Tällä valinnalla on vaikutusta pitkälle lapsen tulevaisuuteen, ja sen vuoksi vanhempien on hyvä tehdä se yhdessä lapsen kanssa. A2-kielen opiskelu ei vaadi erityistä kielellistä lahjakkuutta. Lapsen oma motivaatio ja ahkera opiskelu ovat kuitenkin avainasemassa uuden kielen opettelussa. Vanhempien ei tarvitse itse osata kyseistä kieltä. Tärkeää on, että he kannustavat ja tukevat lasta tämän opiskelussa.

Valittavissa olevat kielet ovat ranska, saksa ja venäjä. Neuvoja valintaan voi kysyä luokanopettajalta ja kieltenopettajalta.

Miksi kannattaa valita A2-kieli?

 • Eri kielet tukevat toisiaan.
 • Kielten opiskelu kehittää muistia ja ongelmanratkaisutaitoja.
 • Kielitaito on sijoitus tulevaisuuteen, se antaa lisämahdollisuuksia niin opiskeluun kuin työelämäänkin.
 • 4. luokalla aloitettu kielenopiskelu mahdollistaa pidemmän ajan kielen omaksumiseen kuin yläkoulussa tai lukiossa aloitetut opinnot.
 • Uusia alkavia kieliryhmiä ei välttämättä synny yläkoulussa tai lukiossa.

Kieli avaa oven maailmaan

 • Kieltenopiskelu ei ole pelkästään kielen opiskelua vaan myös erilaisiin kulttuureihin tutustumista.
 • Kielitaitoa tarvitaan ihmissuhteissa, työssä ja matkoilla. Vaikka suuri osa ihmisistä osaakin englantia, niin vasta puhumalla paikallista kieltä pääsee oikeasti sisälle maan kulttuuriin ja tapoihin.
 • Kielten monipuolinen opiskelu on arvokasta riippumatta siitä, onko tavoitteena hyöty vai huvi. Pienestäkin kielten osaamisesta on ainoastaan hyötyä!

Kielitaito on osa ammattitaitoa

 • Monipuolinen kielitaito on valttikortti työnhaussa ja työnteossa jo kesätöitä haettaessa.
 • Kielitaidolla on merkittävä osa monissa ammateissa.

Kansainvälisyys on lisääntynyt

 • Suomalaiset yritykset, myös täällä Kouvolassa, ovat kansainvälisiä ja niiden työntekijät tarvitsevat monipuolista kielitaitoa.
 • Euroopan maissa opiskelemiseen tai työskentelyyn ei ole koskaan ollut yhtä paljon mahdollisuuksia kuin nyt.

Käytännön vaikutukset

Miten A2-kielen valinta vaikuttaa viikkotuntimäärään alakoulussa?

A2-kieltä opiskellaan 4.–6. luokilla 2 tuntia viikossa ja oppilaan viikkotuntimäärä lisääntyy kahdella tunnilla.

Miten A2-kielen valinta näkyy yläkoulussa?

A2-kieltä opiskellaan 7.–9. luokilla 2 tuntia viikossa. 7. luokalla A2-kieli on ylimääräisenä ja lisää oppilaan viikkotuntimäärää. 8. ja 9. luokalla A2-kieli kuuluu valinnaisainekiintiöön, eli se ei lisää viikkotuntimäärää.

Valinnaiskielen arvosanan voi jättää pois päättötodistuksesta.

A2-kielihaku

Hakuaika käynnistyy 22.1 ja päättyy 11.2.2024. Kielivalinta tehdään Wilman kautta. 

Hakuajan päättymisen jälkeen selvitetään, onko mahdollista muodostaa etäyhteyksin toteutettavaa A2 kielen opetusryhmää. Etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa oppilas on oppitunnin ajan koulullaan, mutta osallistuu valvotusti etäyhteydellä toisessa koulussa pidettävälle oppitunnille.

Mistä saan lisätietoa?

Lisätietoja kielivalinnoista saat omalta koulultasi.

Miksi opiskella kieliä? (youtube.com)

Päivitetty 18.12.2023

Sivun alkuun