Lasten yksityisen hoidon tukea haetaan Kelalta. Tukea voi saada perhe, jolla on alle kouluikäinen lapsi, jota hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja.

Yksityisen hoidon tuen edellytyksenä on, että lapsi ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa eikä hänelle ole varattu sieltä paikkaa. Osallistuminen maksuttomaan esiopetukseen vuotta ennen koulun alkua ei estä tuen saamista.

Lapsella on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen huoltajien työn tai opiskelun perusteella sekä lapsen tai perheen erityistarpeiden perusteella.

Varhaiskasvatuslain mukaan lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen enintään 20 tuntia viikossa jos lapsen kanssa samassa taloudessa asuva huoltaja ei ole työssä tai opiskele. Laajemman oikeuden varhaiskasvatukseen voi saada lapsesta tai perheestä johtuvista lapsen edun mukaisista tarpeiden perusteella. Päätöksen lapsen laajemmasta oikeudesta (yli 20 tuntia viikossa) tekee varhaiskasvatuksen palvelualueen esimies.

Kela maksaa yksityisen hoidon tuen päivähoidon tuottajalle.

Hoitajana voi toimia
• yksityishenkilö, jonka kanssa perhe on tehnyt vähintään kuukauden pituisen työsopimuksen ja jonka kaupunki on hyväksynyt palvelun tuottajaksi tai
• muu päivähoidon tuottaja (henkilö tai yhteisö), jonka kaupunki on hyväksynyt palvelun tuottajaksi.

Lomakkeet ovat saatavilla Kelan sivuilta. Kelan lomakkeisiin tarvitaan kaupungin hyväksyntä. Hyväksynnän saa varhaiskasvatusyksikön johtajilta.

Päivitetty 4.11.2019