Lasten yksityisen hoidon tukea haetaan Kelalta. Tukea voi saada perhe, jolla on alle kouluikäinen lapsi, jota hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja.

Yksityisen hoidon tuen edellytyksenä on, että lapsi ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa eikä hänelle ole varattu sieltä paikkaa. Osallistuminen maksuttomaan esiopetukseen vuotta ennen koulun alkua ei estä tuen saamista.

Kela maksaa yksityisen hoidon tuen päivähoidon tuottajalle.

Kuntalisän määrä yksityisen hoidon tuessa Kouvolassa 1.8.2020 alkaen,
maksetaan hoitorahan korotuksena €/kk:

Lapsen ikäPäiväkotiRyhmäperhe-
päivähoito
Perhepäivä-hoitoPalkattu
hoitaja
alle 3v 0kk
oleva lapsi
200,00300,00240,00200,00
3v 0kk
täyttänyt lapsi
200,00300,00240,00200,00
esiopetusikäinen lapsi100,00100,00100,00100,00

Hoitajana voi toimia
• yksityishenkilö, jonka kanssa perhe on tehnyt vähintään kuukauden pituisen työsopimuksen ja jonka kaupunki on hyväksynyt palvelun tuottajaksi tai
• muu päivähoidon tuottaja (henkilö tai yhteisö), jonka kaupunki on hyväksynyt palvelun tuottajaksi.

Myös sukulainen voi olla varhaiskasvatuksen tuottaja. Yksityisen hoidon tukea ei kuitenkaan makseta, jos varhaiskasvatuksen tuottaja asuu lapsen kanssa samassa taloudessa.

Lomakkeet WH1 ja WH2 ovat saatavilla Kelan sivuilta. Kelan lomakkeisiin tarvitaan kaupungin hyväksyntä. Hyväksynnän saa varhaiskasvatusyksikön johtajilta.

Päivitetty 22.2.2024

Sivun alkuun