Valmistava opetus on maahanmuuttajille tarkoitettua opetusta.

Kouvolaan saapuvat maahanmuuttajaoppilaat, joilla ei ole suomen kielen taitoa, ohjataan opiskelemaan valmistavan opetuksen ryhmään Mansikkamäen kouluun tai Vahteron kouluun. Oppilas opiskelee valmistavassa ryhmässä puolesta vuodesta vuoteen ja siirtyy sen jälkeen opiskelemaan omaan lähikouluunsa. Pienessä opetusryhmässä tapahtuvan opetuksen tavoitteena on tukea maahanmuuttajaoppilaan suomen kielen oppimista ja integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan oppilaan omaa kulttuuria unohtamatta.

Suomessa on yleinen oppivelvollisuus, joka koskee Suomessa vakinaisesti asuvia lapsia, myös ulkomaan kansalaisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää 7 vuotta ja päättyy sen lukukauden lopussa, kun oppilas täyttää 16 vuotta. Perusopetus, oppimateriaalit ja kouluateriat ovat maksuttomia.

Päivitetty 10.1.2023

Sivun alkuun