Valmistava opetus on maahanmuuttajille tarkoitettua opetusta.

Kouvolaan saapuvat alaikäiset maahanmuuttajat, joilla ei ole suomen kielen taitoa, ohjataan opiskelemaan perusopetuksen valmistavan opetuksen ryhmään. Valmistavan perusopetuksen ryhmät toimivat Kouvolan kaupungin perusopetuksen yhteydessä.

Oppilas opiskelee valmistavassa ryhmässä puolesta vuodesta vuoteen ja siirtyy sen jälkeen opiskelemaan omaan lähikouluunsa. Pienessä opetusryhmässä tapahtuvan opetuksen tavoitteena on tukea maahanmuuttajaoppilaan suomen kielen oppimista ja integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan oppilaan omaa kulttuuria unohtamatta.

Suomessa on yleinen oppivelvollisuus, joka koskee Suomessa vakinaisesti asuvia lapsia, myös ulkomaan kansalaisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta ja päättyy sen, kun opiskelija täyttää 18 vuotta. Opetus, oppimateriaalit ja kouluateriat ovat maksuttomia.

Inklusiivinen valmistava opetus

Alkuopetusikäiset lapset (1.–2.lk) ohjataan suoraan oman lähikoulunsa joustavan esi- ja alkuopetuksen ryhmään. Heidät voidaan myös ohjata valmistavaan opetukseen ryhmään. Tilannetta tarkastellaan oppilaskohtaisesti lapsen etu huomioiden.

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa olevien esi- alkuopetusikäisten lasten on tärkeää muiden saman ikäisten lasten tavoin saada mahdollisuus joustavaan opiskeluun oman kehitystasonsa ja edellytystensä mukaisesti.

Jokaiselle valmistavassa opetuksessa olevalle tehdään oma opinto-ohjelma yhteistyössä oppilaan huoltajien kanssa. Opinto-ohjelma arvioidaan valmistavan opetuksen päättyessä.

Inklusiivisen valmistavan opetuksen tavoitteet ovat:

  • suomen kielen oppiminen
  • oppilaan tasapainoinen iänmukainen kehitys
  • kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan
  • oppilaan oman äidinkielen hallinnan kehittyminen
  • oppilaan oman kulttuurin tuntemuksen lisääminen.

Päivitetty 25.1.2024

Sivun alkuun