Valmistava opetus on maahanmuuttajille tarkoitettua opetusta.

Kouvolaan saapuvat alaikäiset maahanmuuttajat, joilla ei ole suomen kielen taitoa, ohjataan opiskelemaan perusopetuksen valmistavan opetuksen ryhmään. Valmistavan perusopetuksen ryhmät toimivat Kouvolan kaupungin perusopetuksen yhteydessä.

Oppilas opiskelee valmistavassa ryhmässä puolesta vuodesta vuoteen ja siirtyy sen jälkeen opiskelemaan omaan lähikouluunsa. Pienessä opetusryhmässä tapahtuvan opetuksen tavoitteena on tukea maahanmuuttajaoppilaan suomen kielen oppimista ja integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan oppilaan omaa kulttuuria unohtamatta.

Suomessa on yleinen oppivelvollisuus, joka koskee Suomessa vakinaisesti asuvia lapsia, myös ulkomaan kansalaisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta ja päättyy sen, kun opiskelija täyttää 18 vuotta. Opetus, oppimateriaalit ja kouluateriat ovat maksuttomia.

Päivitetty 11.8.2023

Sivun alkuun