Kouvolassa on 27 kaupungin peruskoulua. Alakouluja, joilla tarkoitetaan 1.-6-luokkalaisten kouluja on 15. Yläkouluja eli 7.-9-luokkalaisille kouluja on 3. Lisäksi Kouvolassa on 9 yhtenäiskoulua, joissa opiskelevat 1.-9. luokkalaiset.

Kouvolan kaupungin peruskouluissa opiskelee lukuvuonna 2022 – 2023 noin 6900 oppilasta. Tutustu kouluihin niiden omilta nettisivuilta.

Alakoulut

Jaalan koulu, Jokela-Niinistön alakoulu, Kaunisnurmen koulu, Keskustan koulu, Korian koulu, Kääpälän koulu, Mansikkamäen koulu, Pilkanmaan koulu, Sarkolan koulu, Sippolan koulu, Svenska skolan, Tähteenkadun koulu, Utin koulu, Vahteron koulu, Voikkaan koulu

Yläkoulut

Hirvelän koulu, Kouvolan yhteiskoulu, Urheilupuiston koulu

Yhtenäiskoulut

Carea-koulu, Elimäen yhtenäiskoulu, Eskolanmäen koulu, Inkeroisten yhtenäiskoulu, Kymintehtaan koulu, Myllykosken yhtenäiskoulu, Naukion yhtenäiskoulu, Valkealan yhtenäiskoulu, Viialan koulu

Muut koulut

Kymenlaakson Steinerkoulu

Kymenlaakson steinerkoulussa on opetusta 1-9 -luokkalaisille. Kymenlaakson steinerkoulun opetus tukee vahvasti oppilaan tasapainoista kehitystä ja kasvua kohti aikuisuutta. Päivä-, viikko- ja vuodenaikarytmi on olennainen osa opetusta kuten ikäkausiopetuskin.

Koulun opetussuunnitelma on valtion hyväksymä, joka noudattaa valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita sekä toteuttaa kansallisen ja kansainvälisen steinerpedagogiikan periaatteita. Kouluun ilmoittautumisia otetaan vastaan läpi lukuvuoden kaikille luokka-asteille.

Lue lisää Kymenlaakson Steinerkoulusta!

Päivitetty 5.12.2022

Sivun alkuun