Valkealaan monitoimitalo pitää sisällään nykyaikaiset tilat perusopetukselle, varhaiskasvatukselle, lähikirjastolle, nuorisopalveluille, valmistuskeittiölle ja Kymenlaakson hyvinvointialueen perhekeskukselle. Lisäksi monitoimitalo tarjoaa kuntalaisille ja yhdistyksille ilta- ja viikonloppuaikaan monipuoliset harraste- ja toimintamahdollisuudet. Vuonna 2021 alkanut urakka tuli rakennuksen osalta päätökseen tammikuussa 2024 ja palvelut ovat käytössä. Toista piha-aluetta rakennetaan vielä kevään ja kesän 2024 aikana.

Uudisrakennuksen tieltä purettiin vanha kunnantalo ja yläkoulu. Toinen koululaisten ja kyläläisten käyttöön tarkoitetuista pihoista valmistuu elokuuhun 2024 mennessä. Päiväkodin sekä esi- ja alkuopetuksen käytössä oleva niin sanottu pienten piha valmistui jo aiemmin vuonna 2023.

Koko hanke on valmis loppukesällä 2024. Avajaisia vietetään syyslukukauden alettua.

Iso puinen rakennus, luminen maa.

Palveluita kaiken ikäisille

Asiakasmäärältään isoin toimija monitoimitalossa on Valkealan Yhtenäiskoulu, joka tarjoaa perusopetusta 1–9. luokilla eli noin 600 oppilaalle. Valkealan päiväkodilla on rakennuksessa tilat noin 120 lapselle kuudessa eri ryhmässä ja kahdessa esiopetusryhmässä. Päiväkoti tarjoaa myös vuoropäivähoitoa.

Henkilö tutkimassa lastenosaston kirjavalikoimaa.

Monitoimitalossa sijaitsevat lisäksi Valkealan kirjasto ja nuorisotilat sekä tilat Kymenlaakson hyvinvointialueen perhepalveluille. Luokkatilat ja taito- ja taideaineiden tilat ovat yhteiskäytössä Kouvolan kansalaisopiston kanssa. Liikuntatiloja voivat varata myös eri seurat. Lisäksi rakennuksessa on kokoontumistiloja kuntalaisille ja yhdistyksille.

Keskuskeittiössä valmistaa ruoat monitoimitalon asiakkaiden lisäksi myös Valkealan alueen muihin kouluihin ja päiväkoteihin. Se toimii samalla lisäresurssina Katajaharjuun suunnitellulle keskuskeittiölle.

Kattoterassi kruunaa rakennuksen

Valkealan monitoimitalon sydän on pääsisäänkäynniltä, rakennuksen keskivaiheilta Likolammen suuntaan avautuva iso sali. Koululaisten, päiväkotilaisten ja henkilökunnan ruokailun lisäksi sali toimii ison näyttämön ansiosta myös tapahtumien keskuksena.

Salin seinälle on sijoitettu Poikilo-museoiden kanssa yhteistyössä toteutettu pelitaideteos ”Yhteispeli”. Korkealle seinälle on siirretty myös Karjalaiset Valkealaan 1941 -reliefi Valkealan entisestä kirjastosta. Monitoimitaloon tullaan sijoittamaan kaupungin taidekokoelmissa olemassa olevaa taidetta.

so sali, jossa pyöreitä ja suorakaiteen muotoisia pöytiä. Edessä isot ikkunat Likolammen suuntaan. Vasemalla korkea puurimoitettu seinä, jossa pelitaideteos.

Varhaiskasvatukselle, esi- ja alkuopetukselle, 3–6-luokkalaisille, 7–9-luokkalaisille sekä vaativan erityisen tuen opetukselle on rakennuksessa omat solut, joissa on oma sisäänkäynti. Soluissa on erilliset opetustilat joka ryhmälle ja yhteinen, muunneltava aulatila. Luokkatilat voi tarvittaessa yhdistää isommiksi.

Varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen solut sijaitsevat pääsisäänkäynnistä oikealle. Vierestä löytyvät valmistuskeittiö ja kirjasto. Kirjastolle on myös oma erillinen sisäänkäyntinsä pääoven vieressä.

Oman erillisen oven kautta kuljetaan myös toisessa kerroksessa sijaitsevaan Kymenlaakson hyvinvointialueen perhekeskukseen.

Pohjoispäässä sijaitsevat tilat vaativalle erityisopetukselle, joustavalle perusopetukselle, nuorisopalveluille, musiikille ja liikunnalle, sekä oppimistilat 3.-6. luokkalaisille. 

Yläkoulun opetustilat sijoittuvat rakennuksen ylempiin kerroksiin. Heillä on käytössään myös iso kattoterassi pöytäryhmineen ja liikuntavälineineen.

Erilaisia istuinryhmiä katetulla kattoterassilla

Pohjakerroksesta löytyvät tilat taito- ja taideaineille, joita mm. kansalaisopisto hyödyntää.

Molemmissa päissä rakennusta on omat piha-alueet pienille ja isommille oppilaille ja monitoimitalon käyttäjille. Pihoilla huomioidaan sekä pelit, leikit ja liikkuminen että oppiminen luonnon ympäristössä ja tila rauhoittumiselle.

Tilojen sijoittumisen ja käytön suunnittelussa ovat olleet mukana eri palveluiden ja käyttäjäryhmien edustajia hankesuunnittelun alusta alkaen. Lapset ja nuoret ovat käyttäjinä päässeet vaikuttamaan muun muassa myöhemmin valmistuvan pihan leikki- ja liikuntavälineiden valintaan ja katumaalauksiin.

Elinkaarimallilla toteutettu kohde

Betonirunkoinen, puuverhoiltu rakennus sijoittuu Kustaa III tien ja Likolammen väliin, puretun kunnantalon ja kirjaston paikalle. Kohteen pinta-ala on yli 10 000 neliömetriä.

Kohde toteuttiin elinkaarimallilla, jossa rakentaja YIT Suomi Oy vastaa myös rakentamisen jälkeisestä 20 vuoden pituisesta ylläpitojaksostakin.

Rakentamiskustannukset noin 29 miljoonaa euroa on rahoitettu Kuntarahoituksen vihreällä kiinteistöleasing -sopimuksella. Kaupungilla on leasingvuokra-ajan päättyessä oikeus ostaa kohde rahoituksen jäännösarvolla.

Haasteita urakkaan toivat rakentamisen aloitus koronavuosien aikana, Ukrainan sota sekä rakennuksen yläpohjassa sattunut tulipalo. Niiden vaikutukset aikatauluun ja kustannuksiin jäivät kuitenkin pelättyä pienemmiksi.

valkealan monitoimitalo

Ympäristöä huomioivia valintoja

Monitoimitalon suunnittelussa ja rakentamisessa on lähtökohtana ollut vastuulliset valinnat.  Huomioidut ympäristöarvot toivat aikanaan monitoimitalolle normaalia leasing-sopimusta edullisemman vihreän rahoituksen – rahoituksen myöntäneen raadin historian korkeimmilla pisteillä.

Rakennuksen energiatehokkuus on kirkkaasti A-luokassa, ja lämmitys- ja lämmöntalteenottojärjestelmä on suunniteltu tehokkaaksi. Kaukolämmön lisäksi lämmityslähteenä käytetään ilma-vesilämpöpumppua ja energiankulutusta pienentää rakennuksen katolle rakennettu laaja aurinkosähköjärjestelmä. Näillä saavutetaan hiilijalanjälkisäästöjä lähes viidenneksen verran. RTS-ympäristöluokituksessa kohde on saanut 4/5 tähteä.

Veden- ja energiankulutusta seurataan ja kulutuslukemat tuodaan myös talon käyttäjille tiedoksi infonäytöillä. Rakennusmateriaalina on käytetty mm. kierrätysmateriaalia ja puuta.

Rakentamisen vaikutus paikallisesti

Työmaan vaikutusta paikallisena työnantajana seurattiin työmaan aikana. YIT:n aliurakoitsijoista noin 59 % oli paikallisia yrityksiä, eli niiden kotipaikka tai toimipaikka oli Kouvolassa. Työmaalla työskenteli eri yritysten kautta noin 225 kouvolalaista. Tehdyistä työtunneista 28 % teki kouvolalainen.

Myös alkaneelle palvelujaksolle YIT:n vakiohenkilöstöksi ja alitoimijoiksi on valikoitunut paikallisia.

Valkealan monitoimitalon urakkasopimuksessa edellytettiin kahden pitkäaikaistyöttömän työllistämistä vähintään yhdeksän kuukauden ajalle. Kouvolalaisista työllistetyistä ainakin toinen jäi pysyvästi takaisin työelämään.

Kohti monitoimitalon valmistumista

Video esittelee, miltä monitoimitalo näytti sisältä lokakuussa 2022, ja mitä Valkealan yhtenäiskoulun rehtorit Pauli Pölönen ja Piia Kesonen ajattelevat rakennustyömaan etenemisestä.

Time lapse -video näyttää rakentamisen vaiheita perustuksista seinien pystytykseen alkuvuodesta 2022.

Monitoimitalon runko alkoi nousta syksyllä 2021 ja 5.11.2021 muurattiin rakennuksen peruskivi.

Christa Carpelan Valkealan monitoimitalon peruskiven muuraustilaisuudessa
Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Christa Carpelan sai kunnian laittaa ensimmäisen kauhallisen laastia peruskiven valumuottiin.
Tallenne peruskiven muurauksesta.

Päivitetty 28.6.2024

Sivun alkuun