Hyvinvointitutor toimii peruskouluissa ja hän on mielenterveystyön ammattilainen. Jokaisella koululla on nimettynä oma hyvinvointitutor.

Hyvinvointitutorin työtavat

Hyvinvointitutorin työn tavoitteena on mielen hyvinvoinnin tukeminen, mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy ja varhaisen tuen tarjoaminen. Konsultaation kautta osaaminen on myös opettajien ja vanhempien käytössä. Hyvinvointitutor osallistuu yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän toimintaan ja toimii oppimisen ja koulunkäynnin tuen ryhmän jäsenenä.

Hyvinvointitutor järjestää ryhmätoimintaa ja teematunteja liittyen mielen hyvinvoinnin tukemiseen. Hän tapaa koululla oppilaita ja pitää tarvittaessa yhteyttä huoltajiin, opettajiin ja muihin yhteystyötahoihin. Työvälineitä ovat keskustelu, erilaiset testit ja arviointilomakkeet sekä pienempien kanssa pelit, leikit. Hyvinvointitutor tukee oppilasta ja kouluyhteisöä erilaisissa kriisitilanteissa.

Miten otat yhteyttä hyvinvointitutoriin

Voit ottaa yhteyttä koulusi hyvinvointitutoriin lähettämällä hänelle Wilma-viestin tai puhelimitse. Oman koulusi hyvinvointitutorin yhteystiedot löydät koulun omilta kotisivuilta.

Päivitetty 23.1.2024

Sivun alkuun