Kouvolan perusopetuksessa kehitetään opetusta, oppimismenetelmiä ja -ympäristöä sekä opettajien osaamista.

Kehittämistyöllä edistetään mm. koulujen kerhotoimintaa, digitalisaatiota, luodaan tutoropettajien verkostoa, vakiinnutetaan Liikkuva koulu –ohjelmaa ja lisätään ja monipuolistetaan kieltenopiskelua. Lisää tietoa kehittämisestä löytyy perusopetuksen Peda.net-sivuilla.

Päivitetty 2.12.2020