Kouvolan perusopetuksessa kehitetään opetusta, oppimismenetelmiä ja -ympäristöä sekä opettajien osaamista.

Kehittämistyöllä edistetään mm.

  • koulujen kerhotoimintaa ja digitalisaatiota
  • luodaan tutoropettajien verkostoa
  • vakiinnutetaan Liikkuva koulu –ohjelmaa ja Harrastamisen Kouvolan mallia
  • lisätään ja monipuolistetaan kieltenopiskelua.

Lisää tietoa kehittämistyöstä löydät perusopetuksen Peda.net-sivuilta.

Päivitetty 16.2.2022

Sivun alkuun