Aamu- ja iltapäivätoiminta on suunnattu 1. ja 2. luokkalaisille sekä erityisen tuen piirissä oleville oppilaille. Virikkeellisen, ohjatun ja turvallisen toiminnan lisäksi lapset saavat iltapäivän aikana välipalan.

Järjestämme iltapäivätoimintaa koulupäivinä maanantaista perjantaihin, lukuun ottamatta ohjaajien koulutuspäiviä (1-2 lukuvuoden aikana). Iltapäivätoiminta alkaa heti oppituntien jälkeen ja päättyy pääsääntöisesti klo 16.00.

Muodostamme ryhmät kysynnän mukaan lukuvuosittain. Ensimmäisen luokan sekä erityisen tuen oppilaat ovat etusijalla, jos hakijoita on enemmän kuin paikkoja. Kaupungin omien iltapäivätoimintaryhmien lisäksi koordinoimme myös seurakunnan järjestämää iltapäivätoimintaa. Lukuvuoden 2019-2020 aamu- ja iltapäivätoimintapaikat löytyvät liitetiedostojen esitteestä.

Aamu-ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaa päivitetään parhaillaan.

Toimintaan hakeminen

Voit hakea lapsellesi paikkaa ensisijaisesti Wilman kautta. Hakemus löytyy Wilman Hakemukset ja päätökset valikosta, tee uusi hakemus. Tulostettava hakulomake löytyy sivun liitetiedostoista.

Hakuaika lukuvuodelle 2020–2021 on 20.12.2019-12.1.2020. Julkaisemme päätökset Wilmassa 30.4.2020. Jos sähköistä tiedoksiantolupaa ei ole myönnetty, saat paperipäätöksen postitse. Paikkaa voi hakea myös varsinaisen hakuajan jälkeen.

Maksut

Perimme aamu- ja iltapäivätoiminnasta Kasvatus- ja opetuslautakunnan vahvistaman maksun. Maksut löytyvät liitetiedostoista. Seurakunta määrittää omat asiakasmaksunsa. Maksuun on mahdollista hakea alentamista tai poistoa. Hakemus löytyy liitetiedostoista ja se toimitetaan tulotietojen kanssa perusopetuksen hallintoon.

Aamu- ja iltapäivätoimintapaikan irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi.

Liitetiedostoissa viranhaltijapäätös maksujen ja irtisanomiskäytännön muuttamisesta poikkeustilan aikana.

Kuljetukset

Kokoaikaisessa (yli 10 pv/kk) iltapäivätoiminnassa oleville oppilaille ei järjestetä iltapäivän kuljetusta eli perheet huolehtivat itse koulukuljetusedun piirissä olevien oppilaiden iltapäivän kuljetukset. Poikkeuksena ovat kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain piirissä olevat oppilaat, joille on laadittu erityishuolto-ohjelma.
Päivitetty 30.3.2020