Aamu- ja iltapäivätoiminta on suunnattu 1. ja 2. luokkalaisille sekä erityisen tuen piirissä oleville oppilaille. Virikkeellisen, ohjatun ja turvallisen toiminnan lisäksi lapset saavat iltapäivän aikana välipalan.

Järjestämme iltapäivätoimintaa koulupäivinä maanantaista perjantaihin, lukuun ottamatta ohjaajien koulutuspäiviä (1-2 lukuvuoden aikana). Iltapäivätoiminta alkaa heti oppituntien jälkeen.

Muodostamme ryhmät kysynnän mukaan lukuvuosittain. Ensimmäisen luokan sekä erityisen tuen oppilaat ovat etusijalla, jos hakijoita on enemmän kuin paikkoja. Kaupungin omien iltapäivätoimintaryhmien lisäksi koordinoimme myös seurakunnan järjestämää iltapäivätoimintaa. Lukuvuoden 2020-2021 aamu- ja iltapäivätoimintapaikat löytyvät liitetiedostojen esitteestä.

Toimintaan hakeminen

Voit hakea lapsellesi paikkaa ensisijaisesti Wilman kautta. Hakemus löytyy Wilman Hakemukset ja päätökset valikosta, tee uusi hakemus. Tulostettava hakulomake löytyy sivun liitetiedostoista.

Hakuaika lukuvuodelle 2021–2022 on 8.-24.1.2021. Julkaisemme päätökset Wilmassa 30.4.2021. Jos sähköistä tiedoksiantolupaa ei ole myönnetty, saat paperipäätöksen postitse. Paikkaa voi hakea myös varsinaisen hakuajan jälkeen.

Maksut

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta peritään Kasvatus- ja opetuslautakunnan vahvistama maksu. Maksut löytyvät liitetiedostoista. Maksuun on mahdollista hakea alentamista tai poistoa. Hakemus löytyy liitetiedostoista ja se toimitetaan tulotietojen kanssa aamu- ja iltapäivätoiminnan vastuuviranhaltijalle.

Aamu- ja iltapäivätoimintapaikan irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi.

Kuljetukset

Kokoaikaisessa (yli 10 pv/kk) aamu- ja iltapäivätoiminnassa oleville oppilaille ei järjestetä kuljetuksia eli perheet huolehtivat itse muutoin koulukuljetusedun piirissä olevien oppilaiden kuljetukset. Jos lapselle on myönnetty vain kokoaikainen iltapäivätoimintapaikka, aamun kuljetukset järjestetään normaalisti. Poikkeuksena ovat kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain piirissä olevat oppilaat, joille on laadittu erityishuolto-ohjelma.
Päivitetty 30.6.2021