Oppilaalla on oikeus turvalliseen kouluympäristöön ja velvollisuus käyttäytyä asiallisesti. Oppilaalla on oma vastuunsa yhteisön jäsenenä. Sekä varhaiskasvatusyksiköissä että kouluissa korostetaan toisen ihmisen loukkaamattomuutta, työn ja työrauhan kunnioittamista sekä sovituista asioista ja tehtävistä huolehtimista.

Kouvolassa jokaisessa koulussa ja varhaiskasvatusyksikössä on järjestyssäännöt, joiden tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt löydät koulun omalta verkkosivulta peda.netistä. Koulun toimintaa ohjaava lainsäädäntö sekä järjestyssäännöt velvoittavat kaikkia yhteisön jäseniä.

Koulutapaturmat

Koulutapaturmana pidetään tapaturmaa, joka tapahtuu opetustyön aikana tai muussa koulun järjestämässä tilaisuudessa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Myös luokkaretkillä tai leirikouluissa oppilaille sattuneiden tapaturmien hoitokulut korvataan, mikäli toiminta on koulun opetussuunnitelman mukaista toimintaa. Vakuutus on voimassa edellä mainittuihin toimintoihin liittyvien välittömien matkojen aikana. Välittömällä matkalla tarkoitetaan matkaa suorinta tietä mainittuun toimintaan ja takaisin (esim. koulumatka koulusta kotiin).

Kouvolan kaupunki on ottanut ryhmätapaturmavakuutuksen kaupungin koulussa ja varhaiskasvatusyksiköissä oleville lapsille Vakuutusyhtiö Fennian kautta.

Miten toimin tapaturman sattuessa?

  • Lapsi tai nuori saa ensiapua koululla ja tarvittaessa huoltaja tai koulun henkilökuntaan kuuluva hakeutuu oppilaan kanssa hoitoon lähimmälle terveysasemalle tai yksityiselle lääkäriasemalle.
  • Koulussa sattuneesta tapaturmasta on aina tehtävä tapaturmailmoitus. Koulun rehtori tai koulusihteeri kirjaa lapsen koulutapaturmasta sähköisen tapaturmailmoituksen. Tapaturmailmoituslomake täytetään aina tapaturmatilanteissa, vaikka lääkärinhoitoa ei heti tarvittaisikaan.
  • Jos koulutapaturma on sattunut koulumatkalla tai vaatii hoitoa vasta koulupäivän jälkeen, huoltajan tulee mahdollisimman pian olla yhteydessä rehtoriin tai koulusihteeriin.

Huoltajalle aiheutuneet kulut ja miten haen korvausta?

Perusopetuslain 34 § mukaan koulussa, koulumatkalla ja majoituksessa sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksuton. Maksuttomuus koskee oppilaalle tapaturman hoidosta välittömästi aiheutuvia kustannuksia, kuten lääkärinpalkkioita sekä hoito- ja sairaalamaksuja.

  • Jos huoltajalle on aiheutunut kuluja tapaturman takia, hän voi hakea korvausta maksamistaan hoitokuluista täyttämällä verkossa korvaushakemuksen Fennian sivulta. Sähköiseen korvaushakemukseen tarvitaan vakuutusnumero sekä käsittelytunnus ja se allekirjoitetaan verkkopankkitunnuksilla. Korvausta tulee hakea maksetuista kuluista vuoden kuluessa kulujen syntymisestä.
  • Alkuperäisiä tositteita ei tarvitse lähettää Fenniaan, vaan Fennia pyytää ne tarvittaessa. Tositteet on säilytettävä vuoden ajan kulujen syntymisestä.
  • Huoltaja saa postitse päätöksen vakuutusyhtiöltä, kun korvaushakemus on käsitelty.

Hammastapaturmat

Hammastapaturmissa vakuutusyhtiö tarvitsee aina tapaturmailmoituksen lisäksi hammaslääkärin lausunnon vaurioituneista hampaista.

Päivitetty 9.2.2024

Sivun alkuun