Uusi oppivelvollisuuslaki (1214/2020) tuli voimaan 1.8.2021. Laki määrää, että perusopetuksen jälkeen jokaiselle nuorelle on taattava oikeus jatko-opintoihin ja toisaalta jokaisen nuoren on jatkettava perusopetuksen jälkeisiä opintoja, kunnes täyttää 18 vuotta.

Uudistuksen tavoitteena on nostaa kansalaisten koulutus- ja osaamistasoa sekä huolehtia koulutuksellista tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta.

Hakeutumisvelvollisuus

 • Oppivelvollisen on haettava perusopetuksen jälkeisiin, toisen asteen jatko-opintoihin ennen 9. luokan päättymistä:
  • valtakunnallisten hakumenettelyiden kautta yhteishaussa
  • jatkuvassa haussa

Oppivelvollisen hakeutumisvelvollisuus jatkuu katkeamattomana, kunnes hän saa opiskelupaikan tai täyttää 18-vuotta.

Oppivelvollisuuden suorittaminen

 • Lukio- tai toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa
 • Tutkintoon valmentava koulutuksessa (TUVA-koulutus)
 • Kansanopistojen oppivelvollisille suunnatuissa koulutuksissa

Oppivelvollisuuden keskeyttäminen perusopetuksessa ja toisella asteella

 • Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen (Oppivelvollisuuslaki 7 §) määräajaksi sekä perusopetuksessa että toisella asteella:
  1. oppivelvollisuuden suorittamisen estävä pitkäaikainen sairaus tai vamma
  2. äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa
  3. tilapäinen ulkomailla oleskelu
  4. elämäntilanteeseen liittyvä muu painava syy
 • Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen toistaiseksi, jos oppivelvollisuuden suorittamisen estävä sairaus tai vamma on luonteeltaan pysyvä.

Keskeyttämisen hakeminen

Lisätietoa

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Oppivelvollisuuden laajentaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuuden laajentamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön esite, jossa tietoa aiheesta muilla kielillä

Ollikainen Anna-Leena

Lukion lehtori
Palomäenkatu 33, 45100 Kouvola
0206158419
0405492774
Lukiot
Kouvolan iltalukio

Päivitetty 17.6.2024

Sivun alkuun