Kouvolassa ohjaustyötä tehdään varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, toisella asteella ja sen jälkeenkin edelleen ohjaten opiskelijaa työllistymiseen tai jatko-opintoihin.

Ohjaustyön tavoitteena on lapsen ja nuoren tukeminen oppivelvollisuuden polulla, jatkuvaan oppimiseen innostaminen sekä tietoisiin alavalintoihin ohjaaminen. Ohjaustyötä tukevat Kouvolan kaupungin strategiset arvot ja tavoitteet sekä seutukunnalliset palvelut ja mahdollisuudet.

Oppilaanohjausta annetaan jokaiselle perusopetuksen oppilaalle. Alakoulussa oppilaanohjauksesta vastaavat luokanopettajat ja yläkoulussa oppilaanohjaajat. Yläkoulun oppilaanohjauksessa oppilasta tuetaan mm. perusopetuksen jälkeisten opintojen ja tulevaisuuden suunnittelussa.

Tehostettu oppilaanohjaus

Oppilailla on 8. ja 9. luokalla oikeus tarvitessaan saada tehostettua oppilaanohjausta. Tehostettua oppilaanohjausta saaville laaditaan henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma.

Päivitetty 6.3.2024

Sivun alkuun