Huomaa hyvä lapsessa ja nuoressa – huoltajille suunnatussa hyvinvointikirjeessä kannustetaan vahvistamaan myönteisiä tunteita perheessä

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tuetaan Kouvolassa monin tavoin. Kuluneella viikolla otettiin käyttöön uusi tapa ja jaettiin päiväkoti-ikäisten ja koululaisten huoltajille ensimmäinen hyvinvointikirje. Teemana on hyvän huomaaminen ja myönteiset tunteet.

Kyseessä on Kouvolan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhdessä Kymenlaakson perhekeskuksen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa toteuttama uutiskirje. Kirje on jaettu päiväkoti-ikäisten ja koululaisten huoltajille paperisena tai sähköisenä Wilman kautta. 

Neljästi vuodessa ilmestyvässä hyvinvointikirjeessä tuodaan pohdittavaksi erilaisia asioita ja ilmiöitä, joita perheiden toivotaan pysähtyvän pohtimaan yhdessä. Kirje on yksi tapa tukea huoltajia kasvatuksessa ja kulkea rinnalla arjessa.  

Pistetään positiivinen kierre Kouvolassa eteenpäin! 

Ensimmäisen hyvinvointikirjeen teema on hyvän huomaaminen ja myönteisten tunteiden vahvistaminen perheessä. Myönteiset tunteet, kuten ilo, huvittuneisuus, rauha tai innokkuus, ovat hyvinvointimme perusta.  

Hyvä harjoitus myönteisten tunteiden vahvistamiseen on kiinnittää erityistä huomiota niihin viikon ajan, esimerkiksi näin:  

  1. Käytä myönteisiä sanoja lapsesi tai nuoresi kanssa. Laita sanat esille esimerkiksi jääkaapin oveen.  
  1. Käytä myönteisiä sanoja lapsesi tai nuoresi kanssa. Laita sanat esille esimerkiksi jääkaapin oveen.  
  1. Käytä myönteisiä sanoja lapsesi tai nuoresi kanssa. Laita sanat esille esimerkiksi jääkaapin oveen.  
  1. Käytä myönteisiä sanoja lapsesi tai nuoresi kanssa. Laita sanat esille esimerkiksi jääkaapin oveen.  

Tutkimusten mukaan myönteiset tunteet lisäävät sisäistä motivaatiota, mielen joustavuutta sekä auttavat meitä selviytymään kohtaamistamme muutoksista ja vaikeuksista, kuten vaikka koronpandemian yli. 

Rinnalla kulkien kasvatustyössä 

Kouvolan kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ohjaa palveluyksiköitä vahvasti yhteistyöhön vanhempien kanssa ja heidän tukemiseensa kasvatustyössä. Suunnitelman sisältämien tavoitteiden toteuttamiseen on paneuduttu jo muutaman vuoden ajan lasten ja nuorten kanssa työskentelevien yhteisissä verkostoissa, joihin kuuluu sekä Kouvolan omien palveluiden, Kymsoten, että eri järjestöjen ammattilaisia.  

Hyvinvointikirjekampanjan lisäksi verkosto on toteuttanut erilaisia vanhemmuuden tuen iltoja ja tulossa on myös lisää erilaisia yhteistyötapoja. 

Hyvinvointikirje neljästi lukuvuodessa 

Neljä kertaa lukuvuodessa ilmestyvä hyvinvointikirje jaetaan varhaiskasvatuksen ja 1.-2. -luokkalaisten kautta paperisena koteihin ja sitä vanhempien huoltajille Wilma-tiedotteena. Kirjeen voi lukea myös kaupungin verkkosivulla Lasten ja nuorten hyvinvointi – Kouvolan kaupunki.  

Seuraava hyvinvointikirje ilmestyy ennen joululomaa. 

Lisätietoa 

Vs. opetuspalvelupäällikkö Pirjo Piiroinen, p. 020 615 6026 

Sivun alkuun