Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaitosyhteisössä tehtävää työtä, jolla pyritään edistämään opiskelijan oppimista sekä psyykkistä ja fyysistä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia.

Opiskeluhuolto koostuu yhteisöllisestä ja yksilökohtaisesta opiskeluhuollosta. Koko oppilaitosyhteisöä tukeva ehkäisevä yhteisöllinen työ on opiskeluhuollon ensisijainen toteuttamismuoto. Yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon sisältyvät opiskeluhuollon kuraattorin, psykologin, terveydenhoitajan ja lääkärin palvelut sekä tapauskohtaisesti koottava monialainen asiantuntijaryhmä.

Opiskeluhuollon palveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollossa toimivia kuraattoreja, psykologeja, terveydenhoitajia ja lääkäreitä. Palvelut toimivat esiopetuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella.  Palvelut ovat vapaaehtoisia, maksuttomia ja luottamuksellisia. Niihin ei tarvita lähetettä.

Opiskeluhuollon palvelujen työntekijät tavoitat soittamalla, tekstiviestillä ja sähköpostilla. Yhteystiedot löytyvät Kymenlaakson hyvinvointialueen verkkosivuilta.

Lisätietoja ja apua saa tarvittaessa ottamalla yhteyttä oppilaitoksesi henkilökuntaan.

Päivitetty 22.2.2024

Sivun alkuun