Skola och elever

""

Svenska skolan flyttade till byggnaden, Keskustan koulu (Mäenpääntie 23) under sommaren 2015. Den dagliga verksamheten bedrivs på 1. våningen, var även vårt svenska skolbibliotek finns.

Tilläggsinformation: Pedanet-sidor

Päivitetty 18.8.2020