Här är en bild av Svenska skolan (Keskustan koulu)

Skola och elever

Svenska skolan flyttade till byggnaden, Keskustan koulu (Mäenpääntie 23) under sommaren 2015. Den dagliga verksamheten bedrivs på 1. våningen, var även vårt svenska skolbibliotek finns.

Tilläggsinformation: Peda.net -sidor

Päivitetty 25.11.2020