Palveluseteli on vaihtoehto lapsen päivähoidon järjestämiseksi. Kouvolan kaupunki hyväksyy yksityiset päivähoidon palveluntuottajat, joilta perhe voi hankkia lapselleen päiväkotihoidon palvelusetelillä.

Palveluseteli voidaan myöntää päivähoito-oikeuden piirissä olevalle kouvolalaiselle lapselle. Esiopetuksen osalta kaupunki tekee yksityisen palvelun tuottajan kanssa tarvittaessa ostopalvelusopimuksen. Palveluseteliä haetaan varhaiskasvatushakemuksella.

Palvelusetelin hakeminen ja hoitopaikan järjestyminen yksityisessä päiväkodissa

  1. Perhe hakee palveluseteliä ja varhaiskasvatuspaikkaa osoittamalla päivähoitohakemuksen yksityiseen päiväkotiin.
  2. Palveluseteli myönnetään varhaiskasvatuspalveluissa.
  3. Perhe ja palveluntuottaja (yksityinen päiväkoti) tekevät palvelusopimuksen, jossa sovitaan hoidon aloituksesta ja hoitoajoista.
  4. Palvelusetelin arvon määrittämiseksi perhe toimittaa tuloselvityksen kuukauden kuluessa hoidon aloituksesta.
  5. Palvelusetelin arvo on tulosidonnainen. Tulosidonnaisuus lasketaan samojen tulorajojen mukaan kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.
  6. Palvelusetelin arvo määritetään varhaiskasvatuspalveluissa perheen tuloselvityksen ja laaditun palvelusopimuksen perusteella.
  7. Palvelun tuottaja (yksityinen päiväkoti) määrittää perheen omavastuuosuuden (päivähoitomaksun).

Lue lisää palvelusetelistä:

Palvelusetelin sääntökirja päiväkotitoiminnassa 1.8.2020 alkaen
Palvelusetelin arvon määräytymisperusteet 1.8.2020 alkaen
Palvelusetelipäiväkodit ja palveluhinnasto 1.8.2020 alkaen
Tietoa päiväkotihoidon palvelusetelistä

Päivitetty 10.9.2020