Kouvolan kaupungin esi- ja perusopetuksessa opiskelevalla lapsella on perusopetuslain mukaisesti oikeus saada tukea ja ohjausta oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä.

Tuen järjestämisessä tärkeitä asioita ovat:

• tuen tarpeiden ennaltaehkäisy
• tuen tarpeiden varhainen tunnistaminen
• tuen oikea-aikaisuus
• yhteistyö huoltajien kanssa
• moniammatillinen yhteistyö
• oppilaslähtöisyys
• tuen seuranta ja arviointi


Oppimisen ja koulunkäynnin tuki tarkoittaa, että oppilas voi saada erilaisia palveluita. Tällaisia ovat:

• tukiopetus
• laaja-alainen erityisopetus
• esiopetuksessa lasten erityisohjaajat
• perusopetuksessa koulunkäynninohjaajat
• tulkitsemis- ja apuvälinepalvelut
• oppilashuollon palvelut


Päivitetty 2.9.2021