Erikoisluokilla painotetaan jonkin oppiaineen tai aineryhmän opetusta.

Erikoisluokilla oppimisen tavoitteet ovat samat kuin yleisopetuksen luokilla. Alakoulun erikoisluokalla opiskellaan valittua painotusta monipuolisemmin ja syvällisemmin kuin mitä perustuntimäärä mahdollistaa. Erikoisluokkavalinta vaikuttaa oppilaan muiden valinnaisaineiden määrään vuosiluokilla 3–6. Yläkoulussa erikoisluokkavalinta vaikuttaa oppilaan muiden valinnaisaineiden määrään ja tuntijakoon sekä mahdollisesti A2-kielen opiskelun jatkumiseen yläkoulussa. Alkanut A2-kielen opiskelu ei välttämättä jatku erikoisluokalla.

Hakeminen

Oppilaspaikkaa erikoisluokalle haetaan Wilman kautta. Erikoisluokalle hakeutumisesta ja haun alkamisesta tiedotamme Wilman kautta. Hakuaika alkaa vuosittain joulukuun puolessa välissä ja päättyy tammikuussa. Mikäli sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, liitteistä löytyvä tulostettava hakulomake palautetaan oman koulun rehtorille tai koulusihteerille.

Hakuaika syksyllä 2024 alkaville ala- ja yläkoulun erikoisluokille alkaa 11.12.2023 päättyy 14.1.2024.

Erikoisluokkavalinnoista tiedotetaan koteihin viimeistään viikolla 5.

2. luokan oppilaat voivat hakea vuosiluokkien 3–6 ajaksi seuraaville erikoisluokille

6. luokkien oppilaat voivat hakea vuosiluokkien 7–9 ajaksi seuraaville erikoisluokille

Kriteerit oppilaaksi ottamiselle

  1. Oppilas asuu Kouvolassa.
  2. Ensisijaisesti luokalle toivoneet valitaan ensin; jos tilaa jää, otetaan toissijaisesti hakeneita.
  3. Tässä tiedotteessa ilmoitettuina testipäivinä valintakokeissa/testeissä parhaiten menestyneet.
  4. Jos eroa pyrkijöiden välille ei edellä mainituilla kriteereillä saada, arvotaan erikoisluokkien vapaat oppilaspaikat tasaväkisten hakijoiden kesken.

Koulukuljetus

Erikoisluokalle hakeutuvalle oppilaalle ei järjestetä koulukuljetusta, ellei kyseinen koulu ole hänen lähikoulunsa ja koulumatkan pituus ylitä viittä kilometriä.

Lisätietoja

Lisätietoja erikoisluokista saa rehtoreilta ja koulujen kotisivuilta Peda.netissä.

Päivitetty 23.1.2024

Sivun alkuun