11. elokuuta 2020 aloittavat koulunkäyntinsä kaikki vuonna 2013 syntyneet sekä koulunkäynnin aloittamisesta aikaisemmin lykkäystä saaneet lapset sekä vuonna 2014 syntyneet lapset, jotka hakevat pidennettyyn oppivelvollisuuteen.

Koulutulokkaiden lähikoulupäätökset julkaistaan joulukuun lopussa. Huoltajat, jotka ovat antaneet luvan sähköiseen tiedoksiantoon näkevät päätökset Wilmassa välittömästi julkaisun jälkeen. Huoltajilla joilla ei ole Wilmaan tunnuksia tai jotka eivät ole antaneet lupaa sähköiseen tiedoksiantoon, lähetetään lähikoulupäätös joulukuun lopussa postitse. 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille ei lähetetä lähikoulupäätöstä.

Lapsi voi pyrkiä myös muuhun kuin lähikouluun. Ilmoittautumiseen ja toissijaiseen hakuun liittyvät ohjeet ovat lähikoulupäätöksen liitteenä.

Lähikouluun ilmoittaudutaan tai toissijaiseen kouluun haetaan ensisijaisesti sähköisesti Wilman kautta viimeistään 12.1.2020. Vaihtoehtoisesti kouluun ilmoittautumisen voi tehdä palauttamalla ilmoittautumis-/hakulomake täytettynä oppilaan lähikouluun tai Kouvolan kaupungintalon info-pisteeseen viimeistään 10.1.2020.

Lähikouluja koskeviin tiedusteluihin vastaavat koulujen rehtorit ja perusopetuksen asiakasvastaava 7.1.2020 alkaen.

Mikäli lähikoulupäätöstä ei ole tullut, ota yhteyttä toimistosihteeri Minna Torniaiseen, minna.torniainen(at)kouvola.fi tai p. 02061 56726 8.1.2020 alkaen.

Huoltajan, joka erityisestä syystä haluaa lapsensa koulunkäynnin alkavan yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin, on tehtävä tätä koskeva hakemus ja toimitettava se perusopetuksen hallintoon (os. Kouvolan kaupunki, Perusopetus, Torikatu 10 (PL 85), 45101 Kouvola). Hakemukseen on liitettävä lausunto. Erityisen tuen tarpeessa olevan oppilaan lähikoulupaikka voi poiketa määritellystä lähikoulusta. Pienryhmä- ja erityisluokkapaikoille sijoittuminen tapahtuu maaliskuun aikana yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kanssa. Lisätietoja antavat erityisen tuen koordinaattori ja asiakasvastaava.

Aamu- ja iltapäivätoimintapaikkojen haku 1. ja 2. luokan sekä erityisen tuen piirissä oleville oppilaille ensisijaisesti sähköisesti Wilman kautta viimeistään 12.1.2020. Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi tehdä kouluilta, iltapäivätoimintapaikoista sekä netistä saatavalla paperihakemuksella, joka palautetaan Kouvolan kaupungintalon info-pisteeseen viimeistään 10.1.2020. Lisätietoja: https://www.kouvola.fi/aamujailtapaivatoiminta

Päätökset toissijaisiin kouluihin hakeneille sekä päätökset erityis- ja    pienryhmäpaikoista huhtikuun aikana.

Koulutulokkaan päivä toukokuussa.

Muina aikoina voit ilmoittaa lapsesi kouluun ottamalla yhteyttä perusopetuksen asiakasvastaavaan.

Päivitetty 6.8.2020