Osoitamme koulupaikan kaikille Kouvolassa pysyvästi asuville oppivelvollisille lapsille ja nuorille. Oppilaan ensisijainen koulupaikka määräytyy oppilaan osoitteen perusteella.

Lähikoululla tarkoitetaan sitä oppilaan omalla lähikoulualueella sijaitsevaa koulua, joka hänelle osoitetaan pääsääntöisesti väestörekisteriin merkityn vakituisen osoitteen perusteella ja johon hänelle varataan oppilaspaikka. Lähikoulu ei aina ole maantieteellisesti kaikkein lähin: lähikoulu ja lähin koulu voivat siis olla eri asia.

Osoitamme lähikoulun oppilaan aloittaessa koulunkäynnin, siirtyessä 7. luokalle ja kotiosoitteen muuttuessa. Erityisoppilaalle voidaan osoittaa koulupaikka muustakin kuin lähikoulusta. Erityisoppilaan koulupaikkaa määriteltäessä kuullaan aina oppilaan huoltajia.
Koulujen oppilaaksiottoalueiden rajat voivat muuttua lukuvuosittain oppilasmäärien takia.


Päivitetty 17.6.2024

Sivun alkuun