Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ohjaa vahvasti yhteistyöhön vanhempien kanssa ja heidän tukemiseensa kasvatustyössä. Tämän sekä suunnitelman sisältämien muiden tavoitteiden toteuttamiseen on paneuduttu jo muutaman vuoden ajan lasten ja nuorten kanssa työskentelevien, Kouvolan omien, Kymenlaakson hyvinvointialueen ja järjestöjen ammattilaisten yhteisissä verkostoissa.

Hyvinvointikirjeellä tuetaan lapsia, nuoria ja huoltajia

Neljä kertaa lukuvuodessa ilmestyvässä hyvinvointikirjeessä tuodaan pohdittavaksi erilaisia asioita ja ilmiöitä, joita perheiden toivotaan pysähtyvän pohtimaan yhdessä. Kirje on yksi tapa tukea lasten ja nuorten hyvinvointia sekä huoltajia kasvatuksessa ja kulkea rinnalla arjessa.

Hyvinvointikirje jaetaan lasten ja nuorten huoltajille sähköisenä Wilma-tiedotteena tai sähköpostitse ja lisäksi se on luettavissa tältä sivulta. Jos haluat lukea hyvinvointikirjeet pdf:nä, löydät ne tämän sivun Liitteet -osiosta.

Päivitetty 25.1.2024

Sivun alkuun