Jokaisella 7. luokalle siirtyvälle oppilaalle määritellään lähikoulu osoitteen mukaan ja lähikoulun määrittelee perusopetuksen asiakasvastaava. Oppilaan ei siis tarvitse hakea yleisluokalle erikseen. Halutessaan oppilas voi pyrkiä toissijaisesti myös muun kuin lähikoulunsa yleisluokalle. Asiasta tiedotetaan koteihin lähetettävällä lähikoulukirjeellä.

Tieto lähikoulupäätöksistä

Tulevien 7. luokkalaisten lähikoulukirjeet lähetetään koteihin helmikuun lopussa. Huoltajat, jotka ovat antaneet luvan sähköiseen tiedoksiantoon näkevät päätökset Wilmassa välittömästi julkaisun jälkeen.

Huoltajilla, joilla ei ole Wilmaan tunnuksia tai jotka eivät ole antaneet lupaa sähköiseen tiedoksiantoon, lähetetään lähikoulupäätös helmikuun lopussa postitse. Lähikouluun ei tarvitse ilmoittautua.

Toissijainen koulupaikka

Lapsi voi pyrkiä myös muuhun kuin lähikouluun. Toissijaiseen hakuun liittyvät ohjeet ovat lähikoulupäätöksen liitteenä. Haku toissijaiseen kouluun on ensisijaisesti sähköisesti Wilman kautta viimeistään 8.3.2024.

Päätökset toissijaisiin kouluihin hakeneille tehdään huhtikuun alussa.

Erikoisluokkahaku

Hakuaika erikoisluokille päättyy 14.1.2024. Kaikille erikoisluokille haetaan ensisijaisesti sähköisesti Wilman kautta. Muussa tapauksessa, ottakaa yhteys omaan kouluun. Hakemus on sitova. Erikoisluokkien valintatilaisuudet järjestetään tarvittaessa viikoilla 4-5 ja valinnat tehdään viikolla 5.

Lisätietoja erikoisluokista

Lähikoulupaikka ja erityinen tuki

Erityisen tuen tarpeessa olevan oppilaan lähikoulupaikka voi poiketa määritellystä lähikoulusta. Pienryhmä- ja erityisluokkapaikoille sijoittuminen tapahtuu maaliskuun aikana. Lisätietoja antavat erityisen tuen koordinaattori ja asiakasvastaava.

Päätökset erityis- ja pienryhmäpaikoista tehdään huhtikuun aikana.

Harkinnanvaraiset koulukuljetushakemukset

Harkinnanvaraisten koulukuljetusten haku tulevilla 7.-luokkalaisilla lukuvuodelle 2024-2025 tapahtuu sähköisesti Wilmassa 24.3.2024 mennessä. Hakulomake aukeaa täytettäväksi samana päivänä, kun lähikoulupäätökset julkaistaan.

Vaihtoehtoisesti voit tulostaa paperisen hakemuksen Koulumatka-sivuilta ja palauttaa sen Kouvolan kaupungintalon info-pisteeseen (Torikatu 10, Kouvola) tai kaupungintalon H-ovessa sijaitsevaan postilaatikkoon viimeistään 22.3.2024.

Yhteydenotot ja lisätiedustelut

Lähikouluja koskeviin tiedusteluihin vastaavat koulujen rehtorit ja perusopetuksen asiakasvastaava. Rehtoreiden yhteystiedot löydät Koulut -sivustolta.

Muina aikoina voit ilmoittaa lapsesi kouluun ottamalla yhteyttä perusopetuksen asiakasvastaavaan.

Päivitetty 18.3.2024

Sivun alkuun