Ympäristökasvatuksen tavoitteena on muuttaa yksilön tai yhteisön arvot, tiedot, taidot ja toimintatavat kestävän kehityksen mukaisiksi. Se tukee osaltaan elinikäistä oppimista. Keskeistä on, että lapsen ja nuoren luontosuhde vahvistuu ja hän saa aktiivisia osallisuuden kokemuksia. Kouvolan varhaiskasvatuksessa on jo usean vuoden kasvatettu ympäristöä arvostavia tulevaisuuden päättäjiä ja kuluttajia suunnitelmallisella ympäristökasvatustyöllä. Toiminta on laajentunut nyt myös osaksi perusopetusta.

Ilmasto- ja ympäristökysymykset ovat globaali haaste, jotka tarvitsevat huomiotamme ja ratkaisuja. Kasvatuksen tulee elää kiinni ajassa, mikä haastaa kaikki kasvatustyötä tekevät. Ympäristökasvatuksen avulla lapset oppivat tärkeitä tulevaisuustaitoja.

Kouvolassa työllä kasvatetaan ympäristöä arvostavia tulevaisuuden päättäjiä ja kuluttajia. Korkeatasoista ympäristökasvatusta on annettu jo vuosien ajan. Varhaiskasvatuksessa on muun muassa toteutettu valtakunnan julkisuutta saanut kaupunkiviljelypilotti, edistetty metsäeskaritoimintaa ja laadittu kuhunkin varhaiskasvatuksen yksikköön ympäristökasvatussuunnitelmat.

Laadukas toiminta ympäristön hyväksi on huomattu myös muualla. Kouvolan ympäristökasvatus on palkittu viime vuosien aikana useaan otteeseen niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. Kouvolasta on haettu oppia muihin kuntiin.

Ympäristökasvatuksen asiantuntija Marjo Pakkanen kertoo videolla, mitä ympäristökasvatus on ja miten sitä toteutetaan Kouvolassa.

Ympäristökasvatuksen uutisia Kouvolasta

Kouvolan varhaiskasvatuksen ympäristökasvatustyö palkittiin Vuoden paras kestävän kehityksen sitoumus – tunnustuksella – Kouvolan kaupunki (29.9.2022)

Kouvolan varhaiskasvatuksen ympäristökasvatukselle kunniamaininta Kymenlaakson liitolta – Kouvolan kaupunki (15.1.2021)

Upseerin päiväkoti palkittiin varhaiskasvatusmessuilla parhaasta ideasta ympäristö-teemassa – Kouvolan kaupunki (7.10.2019)

Kouvolan kestävän kehityksen sitoumus huomioitu valtakunnallisesti – Kouvolan kaupunki (23.9.2019)

Päivitetty 25.1.2024

Sivun alkuun